"Beter nieuwe kernreactor dan verlenging levensduur oude"

Eerder dan voor een verlenging van de levensduur van de bestaande kerncentrales, pleit SPE-Luminus voor deelname in de bouw van een nieuwe reactor. Dat zou niet enkel de economische relance via investeringen bevorderen, maar ook de bevoorradingszekerheid, zo klinkt het bij de voorstelling van een aantal aanbevelingen van SPE-Luminus voor de nieuwe regeringen.

belga.be

Bevoorradingszekerheid is een van de vier essentiële uitdagingen die SPE-Luminus ziet voor de nieuwe regeringen. Daarnaast wil de tweede grootste elektriciteitsproducent op de Belgische markt aandacht voor een stabiel milieu- en klimaatbeleid, voor efficiënte marktstructuren en technische innovaties in het belang van de klant, en voor vereenvoudiging en samenhang in het wettelijke en regelgevende kader. Verhoogde concurrentie op productievlak en commerciële vrijheid in de relaties met de klanten zijn voor SPE-Luminus de twee pijlers van het energiebeleid van de toekomst, zowel op regionaal als op Europees niveau.

Nu in het nieuws