Open Vld: oppositie of met de broek tot op de enkels

Print
Guy Verhofstadt, interimvoorzitter van de Open Vld, was gisteren opvallend positief voor de nota- Peeters. Dat verbaast ons zeer. Want in feite wordt op geen enkele belangrijke eis van de Vlaamse liberalen ingegaan.
Twee voorbeelden slechts.

Vóór de verkiezingen heeft de Open Vld een verdubbeling van de jobkorting op de agenda geplaatst. Maar de partij stond alleen met haar eis. Verleden week werd het voorstel zelfs afgeschoten door de bevriende werkgeversorganisaties. Uit de nota-Peeters leren we nu dat het veeleer een vermindering dan een verhoging van die jobkorting wordt. Op zich nog geen groot probleem, ware het niet dat de Open Vld er een “breekpunt” van had gemaakt. Zij zou niet toetreden tot de nieuwe Vlaamse regering zonder substantiële verhoging. Niet dus.

Vaarwel jobkorting. Vaarwel Open Vld.

De staatshervorming is nog zo’n waanzinnig verhaal. Vóór de verkiezingen zei de Open Vld daar niets over. Nà 7 juni werd het onderwerp voor Guy Verhofstadt plots het belangrijkste punt.

Vooraleer over andere thema’s werd gesproken, eiste hij een voorafgaandelijk communautair andere partijen volgen hem daarin niet. Ook die eis is dus afgewezen...

Logisch trouwens, lijkt me. Hoe kan je nu afspraken maken met de Vlamingen alleen? Je hebt de Franstaligen nodig om de staat te hervormen. Zolang zij niet willen, is het onbegonnen werk om er aan te beginnen. Bovendien is het dom om de Vlaamse strategie vooraf bloot te geven.

Vaarwel Open Vld. Tenzij de partij natuurlijk al haar eisen intrekt en bereid is om met de broek op de enkels op de Grote Markt te gaan staan.

Politiek is onvoorspelbaar. Vóór de verkiezingen ging iedereen er van uit dat er twee certitudes voor de Vlaamse regering waren: CD&V en Open Vld. De enige vraag was wie zij zouden meenemen: sp.a of N-VA? Vandaag liggen de kaarten zo dat een coalitie van CD&V, sp.a en N-VA waarschijnlijker is.

En de federale regering dan? Had Herman Van Rompuy niet aangedrongen op een deelname van Open Vld vanwege de stabiliteit van zíjn ploeg? Juist. Maar doordat de MR ondertussen reeds uit de boot is gevallen, zit zijn ploeg nu al op de schopstoel. Mét of zónder de Open Vld in de Vlaamse regering, Van Rompuy gaat sowieso grote problemen tegemoet.

door Paul GEUDENS

.

Nu in het nieuws