Surfclub Zeebrugge op de rand van de afgrond

Zoom.in

De surfclub Surfcity moet verdwijnen omdat het gebied bestempeld is als een groene zone door de dienst Ruimtelijke Ordening. Het stadsbestuur van Brugge wil er alles aan doen om dit te verhinderen.