Speelt Peeter drie of vier op een rij?

Informateur Kris Peeters houdt vier mogelijke coalities over voor een nieuwe Vlaamse regering. We overlopen ze met u, en kijken naar de politieke voor- en nadelen van elke formule.

Gva.be

• CD&V - Open Vld - sp.a

De zogeheten klassieke tripartite. Deze formule draagt de voorkeur weg van de drie traditionele partijen én van de vakbonden. Ideaal dus, was er niet die vervelende verkiezingsuitslag met de N-VA als grote winnaar. Durft Kris Peeters een regering op de been brengen met twee verliezers, en zo dwars ingaan tegen het signaal van de burger? Herman van Rompuy zou er anders geen ’neen’ tegen zeggen.

• CD&V - N-VA - Open Vld

Deze drie partijen liggen programmatorisch wellicht het dichtst bij elkaar. En met de Open Vld erbij in de Vlaamse kan de federale regering normaal ook verder doen. Maar de Vlaamse liberalen zijn zondag gekwetst uit de stembusslag gekomen en dreigen zich nukkig op te stellen. Binnen de partij gaan zelfs veel stemmen op om toch maar voor de oppositie te kiezen. Bovendien riskeert Peeters zo de sociale organisaties tegen zich in het harnas te jagen. Tenslotte laat de formateur zijn goede maat Frank Vandenbroucke maar node vallen.

• CD&V - N-VA - sp.a

Het ACW, een belangrijke factor binnen CD&V, ziet zo’n regering wel zitten. De drie betrokken partijen ook. Het grootste risico van deze formule is voor de federale regering. De Open Vld zou er kunnen uit trekken. Bovendien is het de vraag - net als bij de vorige optie - of de N-VA voor het luik staatshervorming genoegen kan nemen met de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap zoals Kris Peeters die wil voortzetten.

• CD&V - N-VA - Open Vld - sp.a

Het ei van Columbus? Iedereen tevreden? Ja, maar het druist in tegen de principes die Kris Peeters vroeger geformuleerd heeft, namelijk een ploeg met zo weinig mogelijk partijen. Regeringen met veel partners produceren vaak een grijs programma. Bovendien is er met vier één partij rekenkundig overbodig, en kan ze dus steeds gedumpt worden. Hetgeen niet bevorderlijk is voor het onderling vertrouwen. Toch mogen we deze mogelijkheid niet uitsluiten, al was het maar omdat CD&V ook rekening moet houden met Herman van Rompuy.

Conclusie. Als u het ons vraagt, dan maken onderhandelingen voor de opties 3 of 4 uiteindelijk de meeste kans.

door Paul GEUDENS

MEER OVER Ons standpunt