Ondanks crisis 3.500 jobs bij de federale overheid in 2009

De crisis die veel bedrijven tot ontslagen dwingt, heeft geen impact op de recruteringsnoden van de federale overheid. Ongeveer 3.500 jobs moeten in 2009 nog ingevuld worden. Zo is er onder meer vraag naar IT'ers, ingenieurs, administratieve profielen, juristen en cipiers.

belga.be

Dat meldt selectiebureau Selor.

De grootste recruteerders zijn Justitie met ongeveer 1.000 jobs en Financiën met 700 in te vullen jobs. Binnenlandse Zaken scoort eveneens hoog met 800 vacatures. Opmerkelijk zijn ook de grote noden bij de kleinere klanten zoals de Rijksdienst voor Pensioenen met 128 jobs, en Volksgezondheid met 250 jobs. De voornaamste reden is het (nakende) vertrek van de babyboom-generatie. Dat zijn de medewerkers die geboren zijn vlak na de Tweede Wereldoorlog. Vanaf nu tot in 2020 zal 40 procent van de huidige federale ambtenaren, of ongeveer 32.000 mensen, de pensioenleeftijd bereiken. Daarnaast kreeg de overheid heel wat nieuwe taken en verantwoordelijkheden waarvoor nieuwe mensen moeten worden aangeworven.