Hoeveel gezichten hebben Somers en Dedecker?

Voor wie houden de heren Somers en Dedecker ons eigenlijk? Voor een bende onnozelaars die niet kunnen lezen en schrijven en slechts kunnen onthouden van 12 tot 13u?

Gva.be

Beide heerschappen houden pleidooien voor “inhoud”. Laat de verkiezingscampagne nu eens over “iets” gaan, smeken zij in koor. Terwijl ze de voorbije weken krek het tegengestelde deden. Stop de moddergevechten, vragen ze, terwijl ze zélf van kop tot teen nog onder het slijk hangen. En nog steeds aan het gooien zijn.

Op het congres van Open Vld had Bart Somers een nieuwe boksbal gevonden: CD&V, en dan in het bijzonder minister-president Kris Peeters. Dat zijn duivenmelkers: wachten, wachten en nog eens wachten. Een partij met gebrek aan durf die het immobilisme predikt en zo een vertrouwensbreuk met de burger veroorzaakt.

Dat kan allemaal juist zijn. Maar wie heeft de voorbije vijf jaar met Kris Peeters geregeerd? Wie was er vice-minister-president in die regering? Juist, Dirk Van Mechelen, de flandrien, de Briek Schotte van het Blauwe Fabriekje, zoals Guy Verhofstadt hem gisteren prees.

Hebben wij hem of zijn partij de afgelopen legislatuur gehoord over de wachtlijsten in de gehandicaptensector? Bij mijn weten niet erg veel. Ze hadden het over de jobkorting, over kinderopvang voor tweeverdieners, over de “hardwerkende” Vlaming. Over de mensen die moeten leven van een vervangingsinkomen of die zwaar hulpbehoevend zijn heb ik van de Open Vld niet veel vernomen.

In een verkiezingscampagne mag gespierde taal gebruikt worden en moet de tegenstander gekieteld worden, maar laat ons aub toch even ernstig blijven. Eerst het parlement degraderen tot een voetbalploeg die spelers koopt en verkoopt, vervolgens om meer sérieux in de politiek pleiten, en onmiddellijk wéér met modder beginnen gooien, dat is niet ernstig, niet consequent. Hoeveel gezichten heeft Bart Somers?

Jean-Marie Dedecker, zijn tegenspeler in de affaire-Vijnck - zat die man gisteren in de juiste zaal? - bakt het zo mogelijk nog bruiner. “Laat het over inhoud gaan. Laat de politieke media niet langer gedomineerd worden door broodjes en contracten”, zei hij gisteren in Antwerpen. Dat komt bij mij even geloofwaardig over als koning Albert die pleit voor een splitsing van België. Hoeveel gezichten heeft Dedecker?

door Paul GEUDENS