Lente in het riet!

Op 22 mei staat er een avondwandeling op het programma in De Maatjes. We spreken dit keer af om 19u op de parking bij de kerk van Kalmthout-Nieuwmoer. Joris Pinseel begeleidt deze tocht langs de rietvelden van dit mooie natuurgebied. Met een beetje geluk kunnen we hier tientallen vogels waarnemen.

chrisvandersypt

Misschien treffen we naast eenden ook wel grutto’s, kieviten en wulpen aan op de plassen. In het riet zijn zeker de kleine karekiet en blauwborstjes te vinden.

Een aanrader, zeker als je weet dat we bij valavond kans maken op waarnemingen van ransuil, steenuil of wie weet… een waterral! De waterral (rallus aquaticus) heeft een lengte van 28 cm. Hij heeft bruine vleugels, een rode snavel en gestreepte flanken. Het vrouwtje is valer gekleurd. De kuikens zijn zwart. Door de eisen die hij aan zijn leefmilieu stelt, is zijn verspreiding zeer lokaal. Hij leeft in een dichte oevervegetatie met veel riet, vochtige weilanden en in veenplassen. In de schemering kan je luisteren naar hun luide, klagelijke, knorrende geluiden. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit insecten en hun larven. Zijn nest bestaat uit een ondiepe kuil met grasstengels en bladeren in de begroeiing, iets boven het waterpeil. Twee legsels tussen de 6 en de 11 eieren; mei en augustus.

Wil je meer weten? Graag tot op de avondwandeling! Denk aan laarzen, verrekijker, muggenmelk en aangepaste kledij!

Deze tocht is een samenwerking tussen Natuurpunt Noorderkempen (Joris Pinseel -03 667 57 97) en Natuurgidsen regio Kalmthout (Chris Vander Sypt - 03 666 48 03)

Chris Vander Sypt

Meer nieuws uit stad en rand

MEER OVER

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio