Zeerovers krijgen vrij spel wegens geen afspraken

Print
Met de kaping van de Pompei is nu ook een Belgisch schip in handen gevallen van piraten. De boot van het internationaal gerenommeerde baggerbedrijf De Nul was een gemakkelijke prooi voor de bandieten. Het zal er nu op aankomen shet chip en vooral de bemanning snel vrij te krijgen. Deze kaping drukt ons met de neus op de feiten. Elk schip onder gelijk welke vlag dat in de “verre” nabijheid van de Somalische kust vaart, loopt risico’s.
Voorlopig hebben die piraten vrij spel. De Nederlandse marine heeft recentelijk een twintigtal Jemenitische vissers bevrijd uit de handen van Somalische zeerovers. De Nederlanders konden de Somali’s onschadelijk maken. Voor enkele uren, want bij gebrek aan een juridische basis moesten de mariniers de piraten vrijlaten. Krachtens de Nederlandse wet kunnen piraten enkel worden gearresteerd en berecht indien bij de kaping Nederlanders of een Nederlands schip is betrokken. Die handelwijze heeft bij onze noorderburen commotie veroorzaakt en de regering moet deze week tekst en uitleg verschaffen. Andere landen beroepen zich eveneens op hun nationale wetgeving en laten piraten weer vrij.

Op internationaal vlak zijn dus geen sluitende afspraken gemaakt. Nochtans heeft een aantal landen, ook in NAVO-verband, oorlogsbodems naar de Indische Oceaan gestuurd voor de bewaking en de bescherming van de scheepvaartroutes. Weldra wordt ook een Belgisch fregat ingeschakeld voor patrouilles in deze onveilige wateren. De NAVO bestudeert nog welke houding in welke omstandigheden haar schepen moeten aannemen.

Rijkelijk laat. De zeeroverij voor de Somalische kust, en intussen al ver buiten dit gebied, is al enige jaren een feit. Oorlogsschepen inzetten als afschrikkingsmiddel blijkt onvoldoende. Het gebied dat moet worden bewaakt is gigantisch groot en als er gekaapte schepen en bemanningen worden bevrijd, moeten de piraten worden losgelaten. Straffeloosheid heerst en de piraten beschouwen hun vrijlating als een vrijgeleide om hun criminele activiteiten voort te zetten.

In hun uitvalsbasis Somalië hoeven ze geen sancties te vrezen. Het land verkeert in absolute chaos. Gekaapte schepen gaan in Somalische havens voor anker en dan kunnen de zeerovers de ”onderhandelingen” over het losgeld aanvatten. Er is geen enkele autoriteit aanwezig, de regering bestaat enkel op papier. Over die situatie moet de internationale gemeenschap zich snel beraden.

door Dirk CASTREL
Nu in het nieuws