EU wil snel versterkt toezicht op financiële sector

Print

EU wil snel versterkt toezicht op financiële sector

De lidstaten van de Europese Unie willen tegen juni basisafspraken maken over een versterkt toezicht op de financiële instellingen. Dat blijkt uit de ontwerpconclusies van het Tsjechische EU-voorzitterschap die op de Europese top in Brussel zijn verspreid.

De ontwerpconclusies schuiven het rapport van voormalig IMF-topman Jacques de Larosière expliciet naar voren als de referentie voor de uitbouw van een nieuw systeem voor het toezicht op de financiële sector in Europa. Het rapport vormt volgens de tekst "de basis voor actie", terwijl in eerdere versies slechts sprake was van "een goede basis voor verdere onderhandelingen". In opdracht van de Europese beleidsmakers publiceerde de Larosière eind februari een rapport waarin hij uit de doeken doet hoe het grensoverschrijdende toezicht op de financiële sector versterkt kan worden. Met dit systeem, zo opperde hij toen, zou het drama bij Fortis nooit zo'n omvang gekregen hebben. Het verplicht de nationale toezichthouders binnen de Unie immers om sneller en meer informatie uit te wisselen. België wou oorspronkelijk nog een stap verder gaan en pleitte voor de oprichting van een Europese supervisor voor banken met grensoverschrijdende activititeiten. Ons land sloot zich echter aan bij de pragmatische aanpak van de Larosière, die een plan op tafel legde dat de grote lidstaten zouden kunnen slikken. Toch heeft Groot-Brittannië moeite met bepaalde ideeën van de Fransman. Op basis van het rapport zal de Europese Commissie de ministers van Financiën in de loop van de volgende weken een eerste schets presenteren. In het najaar zullen de gedetailleerde wetgevende voorstellen volgen.