1 / 2

'Overname van Royal Boch moet rond zijn voor 15 april'

De socialistische bediendevakbond BBTK wil dat het Waals Gewest en een van de kandidaat-overnemers voor de failliete porseleinfabrikant Royal Boch uit La Louvière een akkoord bereiken voor 15 april. Dat is ongeveer twee maanden na het faillissement op 26 februari.

belga.be

De vakbonden zijn voorstander van de piste "Patrick De Mayer", de kandidaat-overnemer die over de beste papieren beschikt. Afgelopen woensdag stelde hij zijn plan voor aan het gewest. Daarin is voorzien dat 35 van de 44 arbeiders hun werk behouden. Volgens dat scenario neemt het gewest 49 procent van het kapitaal over en kan het het merk "Royal Boch" kopen. Er is in het bedrijf een ontmoeting voorzien met alle partijen. Dan zal vooral bekeken worden hoe de industriële activiteiten van Royal Boch - gelegen in het stadscentrum - geïntegreerd kunnen worden in de herwaarderingsplannen voor het centrum van La Louvière.

Nu in het nieuws