Magistraten boycotten onderzoekscommissie

Magistraten boycotten onderzoekscommissie

Magistraten boycotten onderzoekscommissie

Print
Het wordt hoog tijd dat het gedaan is met de Fortiscommissie. Zij sleept zich naar het einde als een groep verdwaalde, wanhopige toeristen die een week zonder eten en drinken hebben rondgedoold in de Sahara. En maar ruzie maken over de richting die men moet gaan om er levend uit te geraken.
Geen fraai gezicht is dat. Elke dag extra wordt het vertrouwen in de instellingen nog meer ondermijnd. Stop ermee! De punten die zij kon maken, zíjn echter gemaakt. We halen er de twee belangrijkste uit. Eén. Er waren wel degelijk verdachte contacten - 20 - tussen de magistratuur en de politiek. De meest besmette niet door de ministers die geviseerd werden, Jo Vandeurzen en Yves Leterme, maar via het kabinet van Didier Reynders.

Dit leidt tot de pijnlijke vaststelling dat het regeringslid met de meeste boter op het hoofd de dans ontspringt. Didier Reynders blijft gewoon zitten. U kent hem: “Dat is toch normaal. Er is geen probleem.”

Twee. Op het hof van beroep van Brussel ruikt het niet lekker. Wat mij betreft mag men daar morgen een onderzoekscommissie op af sturen. Maar dat kan natuurlijk niet. Ha neen, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, weet u wel. Geen pottenkijkers in onze justitiepaleizen!

Op papier inderdaad een mooi principe. Onafhankelijke rechters zijn dé hoeksteen van onze democratie. Dat is trouwens de bestaansreden van de onderzoekscommissie Fortis. Zij moet nagaan of de regering de scheiding der macht niet heeft geschonden. Maar wat merken we, al een keer of vijf? Dat de rechterlijke macht dat heilig beginsel zélf met de voeten treedt door te pas en te onpas het werk van het parlement onmogelijk te maken. Wie beïnvloedt wie het meest?

De hermelijndragers van het hof van beroep van Brussel, met hun edelachtbare eerste voorzitter Guy Delvoie op kop, trachten de Fortiscommissie te destabiliseren en te boycotten door twijfel te zaaien met brieven, geheime ontmoetingen en tv-optredens.

Nu moet u weten dat de heer Delvoie zélf betrokken partij is. Hij heeft een cruciale rol gespeeld bij de totstandkoming van het arrest van 12 december dat de Fortisdeal van de regering afwees. In die omstandigheden zou eerste voorzitter Delvoie het verstand moeten hebben zich bescheiden op de achtergrond te houden, wat hij allerminst doet. Ik vraag me af of hij na deze episode nog kan aanblijven in zijn huidige functie.

door Paul GEUDENS

.

Nu in het nieuws