Revalidatiesector voert actie voor meer personeel

Aan de gebouwen van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) in Brussel voeren enkele honderden personeelsleden van de Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) actie. Ze willen onder meer hun eisen voor meer personeelsleden en een duidelijke doelgroepenomschrijving kracht bijzetten.

belga.be

Een delegatie van de actievoerders werd ontvangen op het RIZIV, zegt secretaris Wim Hardy van de christelijke bediendevakbond LBC-NVK.

"We verwachten 500 tot 700 deelnemers aan de actie", zegt Hardy. Het gesprek met een afgevaardigde van het RIZIV zal volgens hem vooral gaan over de eis om "in de nabije toekomst voor een hogere personeelsbezetting te zorgen in de ambulante revalidatiecentra". In de centra kunnen zowel peuters, kleuters, lagereschoolkinderen als volwassenen terecht. In februari werden al verschillende acties gehouden. "We hebben de indruk dat die acties alvast inhoudelijk tot resultaat geleid hebben. Er zijn binnen het RIZIV werkgroepen opgericht om tot een betere doelgroepenomschrijving te komen. Maar ook al zit dat dossier nu in een stroomversnelling, is er nog altijd te weinig personeel", legt Hardy uit.