1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

'Nieuw Fortis-akkoord slecht voor belastingbetaler'

Het nieuwe akkoord rond Fortis, verandert niets voor de spaarder of de belegger. Het akkoord is zelfs negatief voor de Belgische staat en de belastingbetaler. Zo luidt de reactie van verbruikersorganisatie Test-Aankoop.

Test-Aankoop verwijst naar het feit dat met dit akkoord geen mogelijkheid werd gecreëerd om uit het spoor van de minwaarde op de aandelen van BNP Paribas te raken.

belga.be

Die minwaarde voor de Belgische staat is intussen al opgelopen tot 5,6 miljard euro. Daarenboven moeten er nog bijkomende garanties worden gegeven, in het voordeel van de Franse bank, aldus de verbruikersorganisatie. Test-Aankoop heeft ook kritiek op het feit dat er rond heel wat zaken nog onduidelijkheid bestaat, zoals over de kredietverlening aan Belgische bedrijven, over de beslissingscentra in België en over de werkgelegenheid. Ondanks deze punten van kritiek verwacht de verbruikersorganisatie dat het nieuwe akkoord zal worden goedgekeurd. "We maken ons geen illusie, dit nieuwe akkoord zal op de volgende algemene vergaderingen door de aandeelhouders worden goedgekeurd". Test-Aankoop wil in elk geval dat het volledige akkoord tussen de overheid, Fortis Holding en BNP Paribas openbaar wordt gemaakt.