Jelle Cleymans kruipt zelf in zijn pen

Meer dan 38.000 jongeren kropen in hun pen om een creatief en origineel opstel te schrijven voor de junior journalistwedstrijd van het Davidsfonds. “Schrijven kan een leuke hobby worden.” vertelt de lokale winnaar Thomas Willems achteraf.

ellisvanbrussel

”Ook het jeugdboek zit weer in de lift.” zegt Jan Vaes, voorzitter van het Davidsfonds Edegem. Een positieve evolutie van taal en schrijven in tijden van een gamecultuur.

Voorleescultuur

“Naast de gamecultuur bestaat de voorleescultuur nog wel.” zegt Karin Jacobs, schrijfster van het kinder-gedichtenboek ‘Op een surfplank naar de maan’. “Vroeger las ik voor het slapengaan een verhaal voor aan Jelle en zijn zus en als ik vrienden van me hoor, doen zij dat ook. Zo zijn de ouders van mijn petekindje van zes allebei werkende mensen. Maar zij maken tijd om hun kind een verhaal of gedicht voor te lezen. Dat ritueel passen zij tussen hun stresserend leven.”

Imagoprobleem

Naast schrijfwedstrijden en voorlezen bestaan er ook voordrachtwedstrijden. “Voordrachtwedstrijden kampen met een imagoprobleem.” volgens Jelle Cleymans, die vroeger tot toen hij al in ‘Spring’ speelde, regelmatig deelnam aan degelijke wedstrijden. “Het woord op zich klinkt al zo stoffig. Ze moeten, net als politieke partijen soms doen, van naam veranderen. Want voordrachtwedstrijden zijn leuk om mee te doen! Ook als je niet zoveel talent hebt, is het leuk om iets te overwinnen: het feit om voor een publiek te staan en het gedicht voor te dragen. Het is leuk om te merken dat kinderen op een podium helemaal openbloeien, van rups tot vlinder.”

Deelnemende BV’s

Jelle liep school in basisschool Musica in antwerpen. “In die school werd de nadruk gelegd op muziek, cultuur en kunst. Ze hielden ook preselecties om een leerling te sturen naar voordrachtwedstrijden.” vertelt de acteur. “We zaten ook in leesgroepen en zo werd ik geprikkeld door gedichten. Het is natuurlijk ook positief dat je bij een actrice woont (Karin Jacobs) en zij heeft mij dan gecoachet bij het voordragen.” Jelle is niet de enige BV die deelnam aan voordrachtwedstrijden; de familie Frank Deboosere waren dikwijls kandidaten en Thomas Vanderveken is zelfs ooit eindwinnaar geweest van een voordrachtwedstrijd.

Kleinkunst

Sinds 3-4 jaar is Jelle ook begonnen met teksten te schrijven. “Tussen dit en twee jaar wil ik iets met die teksten doen. Ik zou het geen Nederlandstalige pop noemen, maar het zal eerder richting kleinkunst gaan.” verklapt hij.

Ellis Van Brussel