1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Vogels weer vrijgelaten in de vrije natuur

Zoom.in

Het vogelopvangcentrum van Malderen laat vogels vrij die er overwinterd hebben. Dankzij een ring kunnen de dieren gevolgd worden om zeker te zijn dat ze het goed stellen in de vrije natuur.