Verminkte bruinvissen spoelen aan in Nederland

Zoom.in

In een jaar tijd zijn er al meer dan honderd bruinvissen aan de Nederlandse kust aangespoeld. Meer dan de helft van de gevonden bruinviskadavers was bewerkt met messen.