Europa stemt in met aanpassing herstructureringsplan Ethias

De Europese Commissie zet het licht op groen voor de aanpassingen aan het herstructureringsplan van Ethias. De verzekeringsmaatschappij krijgt nog eens drie jaar om haar portefeuille levensverzekeringen voor particulieren verder af te bouwen en andere maatregelen te nemen die "de sterke winstgevendheid en de lage risicograad van haar andere activiteiten moeten garanderen", zo stelt de Commissie vandaag in een mededeling.

belga.be

Ethias was tijdens de financiële crisis van 2008 in zware problemen verzeild, waardoor de federale overheid en het Vlaamse en Waalse Gewest een jaar later 1,5 miljard euro vers kapitaal in de verzekeraar moesten injecteren. Volgens het bijhorende herstructureringsplan moest Ethias de portefeuille levensverzekeringen voor particulieren stopzetten.Volgens de Commissie heeft Ethias met succes een groot deel van haar herstructureringsplan uitgevoerd, maar door de aanhoudend lage rente vond de onderneming geen overnemer voor haar levensverzekeringscontracten. Daarom was Ethias inmiddels begonnen met het afbouwen van deze contracten, maar het merendeel blijft wel nog doorlopen. Daardoor duurt het langer voordat de verzekeraar opnieuw winstgevend wordt.Tegen die achtergrond stemt de Commissie in met het verzoek van België om het herstructureringsplan dusdanig aan te passen dat Ethias de reserves voor haar levensverzekeringen nog eens drie jaar mag aanspreken, zonder dat de verzekeraar nog langer verplicht wordt om deze portefeuille volledig af te stoten of af te bouwen. Daarnaast moet Ethias maatregelen nemen die de herstelde winstgevendheid moeten consolideren en de financiële risico's moeten beperken, zo stelt de Commissie.Volgens eurocommissaris voor Concurrentie Joaquin Almunia zal het aangepaste herstructureringsplan "de levensvatbaarheid van Ethias consolideren (...) en het risico op concurrentieverstoringen op de interne markt niet doen toenemen". Zo zou de verzekeraar ook haar vergoedingen aan de openbare aandeelhouders kunnen beginnen uitkeren. Overigens zijn ook toezeggingen gedaan die die Ethias minder afhankelijk moeten maken van deze openbare aandeelhouders.

Vastgoed

Jobs in de regio