Electrawinds woog voor 18,5 miljoen euro op resultaten Gimv

Electrawinds woog voor 18,5 miljoen euro op resultaten Gimv

Electrawinds woog voor 18,5 miljoen euro op resultaten Gimv

Print
De reorganisatie van het Oostendse groene-energiebedrijf Electrawinds heeft het voorbije boekjaar een negatieve impact gehad van 18,5 miljoen euro op de resultaten van Gimv. Dat blijkt uit de jaarresultaten van de investeringsmaatschappij.

Gimv investeerde in het verleden 25,3 miljoen euro in Electrawinds.

Het energiebedrijf werd na maanden van gesprekken van de ondergang gered door de Luikse intercommunale Tecteo, die een deel van de activiteiten - voornamelijk uit windenergie - overneemt. Uiteindelijk kan Gimv minstens 44 procent van de gehele investering recupereren: 4,9 miljoen euro uit de verkoop aan Tecteo en 6,2 miljoen euro aan interesten op leningen. Daarmee is voor Gimv "de pagina omgeslagen" in het Electrawinds-dossier. "Dit dossier doet evenwel geen afbreuk aan het engagement van Gimv richting de sector van de hernieuwbare energie", luidt het vandaag in een toelichting bij de resultaten. Gimv realiseerde het voorbije boekjaar - dat liep van 1 april 2013 tot 31 maart 2014 - een nettowinst van 15 miljoen euro. Er wordt een brutodividend voorgesteld van 2,45 euro bruto per aandeel, net als vorig boekjaar. Het bedrijf investeerde over het boekjaar 2013-2014 in totaal 264,8 miljoen euro in bedrijven en platformen. "Een historisch hoge investeringsactiviteit", aldus gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere.

.

Nu in het nieuws