Nieuwe reeks infosessies voor 5.000 werknemers van Ford Genk en toelevering

Onder de titel "Waar werk ik in 2015?" zal volgende dinsdag 25 maart een reeks van infosessies starten voor de 5.000 werknemers van Ford Genk en van de toeleveringsbedrijven. Per team zullen ze tijdens de werkuren 25 minuten lang uitleg krijgen over de diverse manieren om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten als hun bedrijf eind dit jaar de deuren sluit.

belga.be

Nadat er wat kritiek was gekomen op de geringe belangstelling voor initiatieven als loopbaanbegeleiding, hebben de vakbonden, de VDAB en het Team Hulp bij Bedrijfssluiting de koppen bij elkaar gestoken om enkele nieuwe, laagdrempelige projecten te lanceren. Zo krijgen alle werknemers een brochure van 32 pagina's in handen, waarin alle mogelijkheden overzichtelijk worden opgesomd. Achteraan zit er ook een contactkaart, die medewerkers in een brievenbus kunnen gooien als ze zelf gecontacteerd willen worden om samen met een consulent een loopbaanbegeleidingstraject uit te zetten. Met deze sessies tijdens de werkuren komen de initiatiefnemers tegemoet aan de verzuchtingen van de arbeiders, die een laagdrempelig alternatief wilden voor de initiatieven die momenteel buiten de werkuren worden georganiseerd. Zo konden ze met hun vragen al terecht bij onder meer het Werkpunt van de VDAB.Tegen 3 april zouden alle medewerkers de infosessies moeten gevolgd hebben en kan de individuele opvolging van start gaan. ACV, ABVV, ACLVB, VDAB en Team Hulp bij Bedrijfssluiting stellen voor het geven van de sessies 45 consulenten ter beschikking.