Vlaanderen telt meer winkeloppervlakte, maar ook fors meer leegstaande winkels

Op vijf jaar tijd is het totale aanbod aan winkeloppervlakte in Vlaanderen met 12 procent gestegen tot 12,5 miljoen vierkante meter. Vooral in de periferie, zeg maar de baanwinkels en shopping centra, is het aanbod toegenomen. Tegelijk is de leegstand met 66 procent gestegen.

belga.be

Die toename situeert zich dan weer vooral in de stedelijke winkelkernen. Dat zijn enkele voorlopige conclusies van een studie over het winkellandschap in Vlaanderen, uitgevoerd door IDEA Consult. Volgens Vlaams minister-president Kris Peeters blijkt uit de cijfers dat de detailhandel in Vlaanderen voor belangrijke uitdagingen staat.

Uit de studie van IDEA Consult blijkt dat het aantal winkelpanden tussen 2008 en 2013 min of meer stabiel is gebleven rond 61.000 panden. De totale oppervlakte aan winkelruimte is op die vijf jaar toegenomen van 11,3 miljoen tot ruim 12,6 miljoen vierkante meter. Maar die groei is niet evenredig verdeeld. Zo is het aanbod in de binnenstedelijke winkelgebieden maar met 2,2 procent gestegen, terwijl het aanbod in de periferie gebieden (bijvoorbeeld baanwinkels) met 145 procent is toegenomen. Daarnaast is de leegstand de voorbije jaren met 66 procent gestegen tot ruim 900.000 vierkante meter, of omgerekend 7 procent van het aanbod. De leegstand is vooral toegenomen in de kernwinkelgebieden. "Daar staat gemiddeld 11 procent van de winkels leeg, met uitschieters tot boven 35 procent", zegt Willem de Laat van IDEA-Consult.De cijfers bevestigen de verschuiving van winkels van de binnenstad naar de periferie. Nochtans wilde de Vlaamse regering met haar Winkelnota het winkelen in de lokale kernen versterken. "De detailhandel is een tanker die moeilijk te keren is. Maar we willen die Copernicaanse omwenteling op winkelgebied doorzetten. We willen het zwaartepunt van het winkelen in de kernen leggen", aldus minister-president Kris Peeters.Peeters verwees daarbij naar het recent goedgekeurde voorontwerp van decreet rond het integraal handelsbeleid. Dat decreet moet Vlaanderen helpen voorbereiden op de geplande overheveling van de federale IKEA-wet. De tekst, die door de regering is goedgekeurd op 14 februari, voorziet onder meer in een verstigingsbeperking in niet-kerngebieden. Zo zou een provincie bijvoorbeeld een moratorium op baanwinkels kunnen invoeren. Meer informatie over het onderzoek is terug te vinden op www.detailhandelvlaanderen.be.