Hopelijk wordt inspraak geen loos begrip

Hopelijk wordt inspraak geen loos begrip

Hopelijk wordt inspraak geen loos begrip

Print
Nog zes dagen lang kan de Antwerpenaar, samen met iedereen die zich geroepen voelt, zijn of haar mening geven over de toekomst van de Scheldekaaien. Aan een ’kaaitafel’, waar georganiseerd gedebatteerd wordt of op de website www.onzekaaien.be.
Voor wie nog niet helemaal op de hoogte is: de Scheldekaaien worden in 2010 heraangelegd en het stadsbestuur organiseert samen met verenigingen zoals ’Antwerpen aan ’t Woord’ het grootste inspraakmoment dat de stad ooit heeft gekend. Deze week zullen zo’n 500 mensen aan 135 tafels, verspreid over de stad, hun zegje mogen doen.

Hiermee gaat zeker de Antwerpse schepen voor Inspraak, Leen Verbist (sp.a), een bijzonder grote uitdaging aan. Want wie op dergelijke schaal inspraak organiseert, moet er ook voor zorgen dat op het einde van de rit rekening wordt gehouden met de mening van al die mensen die de tijd hebben genomen om over dit project na te denken en de debatteren. Met minder dan dat er met hun mening rekening wordt gehouden, zullen deze mensen geen genoegen nemen. En gelijk hebben ze.

Meteen komt ook een gevaar om de hoek kijken. Niet iedereen zal zijn of haar wensen werkelijkheid zien worden. Aan de vele tafels zullen ook mensen aanschuiven die het eigenbelang verwarren met het algemeen belang. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Leen Verbist zal op 21 maart, als de resultaten van de tafelgesprekken bekendgemaakt worden, met een goed verhaal op de proppen moeten komen. Waarom sommige voorstellen wel en andere niet worden bezorgd aan de ontwerpers van het masterplan bijvoorbeeld.

Een aantal deelnemers zal ongetwijfeld teleurgesteld, misschien zelfs boos zijn omdat het eigen (uiteraard) geniale idee niet tot bij de ontwerpers geraakt. Pas als de schepen erin slaagt om ook die mensen het gevoel te geven dat ze een nuttige rol hebben gespeeld in de inspraak en dat iedere deelnemer achteraf huiswaarts keert met de wetenschap dat inspraak in Antwerpen geen loos begrip is, zal deze missie geslaagd zijn.

Neem nu maar rustig aan dat zoiets in Antwerpen geen eenvoudige klus is. Zeker niet als het gaat om de heraanleg van de Scheldekaaien. Bijna iedereen is het erover eens dat die dringend aan een opknapbeurt toe zijn, maar nu al wordt her en der gewaarschuwd voor al te veel veranderingen. Het wordt een boeiende week.

door Patrick VAN DE PERRE

.

Nu in het nieuws