Een voorstel dat het waard is om in overweging te nemen

Voormalig Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open Vld) laat een stevig ballonnetje op om de mobiliteitsproblemen in de Antwerpse regio te verminderen.

Hij vertrekt van de simpele vaststelling dat de Oosterweelverbinding niet voor morgen is.

Gva.be

Toch kan de Antwerpse mobiliteit of beter immobiliteit zo lang niet wachten. Inrix, het Amerikaanse bureau voor internationale verkeersinformatie, berekende dat Brussel en Antwerpen bovenaan de internationale lijst staan van de langste files. We kloppen Londen en Parijs, maar het is niet echt een positie om trots op te zijn.

De Antwerpse bedrijfswereld luidde de alarmklok. Bedrijven zouden overwegen om weg te trekken omdat de files zwaar beginnen te wegen op de omzetcijfers. Gealarmeerd door deze berichten kwamen de Vlaamse regering en de stad Antwerpen met enkele maatregelen die snel konden worden uitgevoerd. Toch was iedereen even snel overtuigd dat dit de mobiliteit niet zou lostrekken. Er werd al smalend over het ‘verfpottenakkoord’ gesproken.

Van Mechelen doet nu een oproep naar alle partijen, zowel van meerderheid als oppositie, om iets meer te doen dan enkele lijnen schilderen. Het moet volgens hem mogelijk zijn om binnen een maand een taskforce samen te stellen om een pakket maatregelen uit te werken. De voormalige minister doet zelf al enkele voorstellen.

Van Mechelen vertrekt vanuit de positieve evaluatie van de minder-hindermaatregelen ten tijde van de heraanleg van de Antwerpse Ring. De noodbruggen op de Singel zitten nog in het collectieve geheugen van de Antwerpenaar. Of wat denkt u van het schrappen van een aantal op- en afritten om het stedelijk verkeer weg te houden van de Ring? De Liefkenshoektunnel tolvrij maken tijdens de spitsuren gecombineerd met rekeningrijden, zou ook al veel in beweging brengen.

Allemaal mooi, maar is het realistisch? Het Antwerpse stadsbestuur haalde zelf al het idee van de noodbruggen naar boven. Alleen zit er soms een immens verschil tussen de realiteit die wij ervaren en de politieke realiteit.

Van Mechelen is natuurlijk niet de eerste de beste die nu dit voorstel de wereld in stuurt. Hopelijk zullen de partijen minstens de moeite doen om ze eens te bekijken en niet eerst naar de politieke kleur kijken van de indiener.

Door Sacha Van Wiele

MEER OVER Ons standpunt