Generieke waarborgregeling PMV verlieslatend

Generieke waarborgregeling PMV verlieslatend

Generieke waarborgregeling PMV verlieslatend

Print
De generieke waarborgregeling die de Vlaamse overheid via PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) voorziet, is sinds 2010 verlieslatend. Dat leidt Lode Vereeck, LDD-fractieleider in het Vlaams Parlement, af uit cijfers van het Rekenhof en cijfers die hij heeft opgevraagd via schriftelijke vragen.
Volgens Vereeck was er in 2012 sprake van een verlies van 12,2 miljoen euro en zou dat verliescijfer dit en volgend jaar oplopen tot respectievelijk 17/18 miljoen euro en 23,9 miljoen euro.

Het is voor ondernemingen niet altijd makkelijk bij de bank kredieten te krijgen voor investeringen. Om die kredietverlening te vergemakkelijken kunnen ondernemingen voor bedragen tot 1,5 miljoen euro een beroep doen op de generieke waarborgregeling die de Vlaamse overheid voorziet via PMV. Voor hogere bedragen geldt de Gigarantregeling. Uit cijfers die LDD-parlementslid Lode Vereeck heeft opgevraagd, blijkt nu dat er vorig jaar voor 170 miljoen euro aan waarborgen werd verstrekt, goed voor een totaal investeringsbedrag van 418 miljoen euro. Voor het lopende jaar wordt gerekend op een totale waarborg van zo'n 162 miljoen euro. Vereeck heeft op zich geen probleem met de waarborgregeling. "Het garandeert risicovolle investeringen en is positief voor de werkgelegenheid". Maar er moet natuurlijk rekening gehouden worden met de mogelijke uitwinning van de waarborgen, bijvoorbeeld wanneer ondernemingen failliet gaan. Uit cijfers blijkt dat het bedrag dat PMV moet betalen aan uitgewonnen waarborgen hoger ligt dan het bedrag aan premies en recuperaties. "Zo was er in 2012 een netto-verlies van 12,2 miljoen euro. En bij ongewijzigde omstandigheden wordt er voor de begroting van 2013 een netto-verlies van 17 à 18 miljoen verwacht. Voor 2014 wordt een budget voor verlies vastgelegd op 23,9 miljoen euro", aldus Vereeck. "Dit knipperlicht zet aan tot een grondige evaluatie van het waarborgbeleid", stelt de LDD'er. Hij verwijst naar het Rekenhof dat eerder al waarschuwde dat de controles zouden verminderen door de grote toestroom aan dossiers. "De generieke waarborgregeling dient dus te worden gestroomlijnd om voldoende controle mogelijk te maken en de risico's beter te beheersen".

.

Nu in het nieuws