Swissport Belgium wil een 60-tal voltijdse banen schrappen

Afhandelingsbedrijf Swissport Belgium, actief op Brussels Airport en de regionale luchthavens van Luik en Oostende, is van plan om een 60-tal voltijdse banen te schrappen, zowel bij leidinggevenden als bij ondersteunende diensten. Het bedrijf heeft vandaag een uitgebreid herstelplan aangekondigd aan de ondernemingsraad en het personeel.

Swissport Belgium stevent af op een "aanzienlijk groot nettoverlies en ziet zijn activiteiten en productiviteit afnemen", klinkt het. De raad van bestuur van Swissport Belgium heeft een herstelplan gevraagd om het financiële tij te keren en het voortbestaan van de onderneming te waarborgen.Het uitgebreide herstelplan omvat verschillende onderdelen waaronder de wijziging van de organisatiestructuur. De reorganisatie zou doorgevoerd worden door middel van meervoudig ontslag in meerdere fasen. Het is de bedoeling om de eerste fase nog af te werken in 2013.De directie van Swissport Belgium gaat nu aan tafel zitten met de werknemersafgevaardigden van de ondernemingsraad voor een informatie- en consultatieronde.Bij Swissport Belgium werken nu ongeveer 1.300 mensen.

Nu in het nieuws