Nieuwe portaalsite Geopunt bundelt alle Vlaamse geodata

Print
De nieuwe Vlaamse portaalsite Geopunt.be bundelt alle mogelijke beschikbare geografische informatie voor burger, bedrijf en overheid. De laagdrempelige online toepassing is deze middag voorgesteld op de AGIV-Trefdag (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) in Gent.

De Vlaamse authentieke bron voor adressen, het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB), werd samen met een aanbod van publieke en private 'points of interests' (POI's) geïntegreerd in een globale zoekfunctie op de website. In de zoekbalk kan elke gebruiker een POI selecteren en vervolgens navigeren naar de gewenste locatie op de kaart. Bezoekers kunnen ook een globaal overzicht opvragen. Via Geopunt wordt voor het eerst historisch en digitaal kaartmateriaal voor iedereen toegankelijk gemaakt, met onder meer luchtfoto-opnames van de afgelopen 20 jaar en topografische en kadastrale kaarten uit de 18de en 19de eeuw. Het merendeel van de geografische gegevens zijn ook beschikbaar als webservices, waardoor applicatieontwikkelaars de informatie in hun eigen toepassingen kunnen integreren. Volgend jaar wordt Geopunt verder met data verrijkt, tegen eind april 2014 bijvoorbeeld wordt informatie ontsloten over wegenwerken en andere innames van het openbaar domeinen. "De lancering van deze gloednieuwe Geopunt-site sluit nauw aan bij de doelstellingen van Vlaanderen In Actie (VIA), waarbij onder meer wordt gestreefd naar een gericht innovatiebeleid", zei Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). "De lancering toont aan dat de Vlaamse overheid niet alleen innovatie stimuleert, maar er ook actief in participeert." Peeters zegt dat de toepassing ook een maatschappelijke en economische hefboomeffect kan genereren.

.

Nu in het nieuws