Hoed af voor de ontwikkelingen rond de Sinksenfoor

Er is licht aan het einde van de tunnel in het slopende dossier van de Sinksenfoor. Schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA) wil in het voorjaar van 2014 kiezen tussen de twee locaties die zijn overgebleven als alternatief voor de Gedempte Zuiderdokken: de Konijnenwei achter het gerechtsgebouw, of het nog virtuele Park Spoor Oost (PSO), een godverlaten stuk niemandsland van de NMBS bij de Singel in Borgerhout.

Gva.be

Knap werk van Van de Velde. Na vele jaren van hooglopende discussies over de Sinksenfoor, is het verbazend dat nu in enkele maanden twee locaties zijn gevonden die na een dag nog niet tot de oprichting van een actiegroep hebben geleid. De foorkramers kunnen ermee leven, de districtsbesturen van Antwerpen en Borgerhout reageren constructief, je zou bijna gaan denken: is dit Antwerpen wel?

Er moet nog wel een lastige keuze worden gemaakt. Op logistiek vlak lijkt PSO de beste optie. Die site is groter en biedt meer parkeerruimte. Dat is een belangrijke factor voor een evenement dat jaarlijks anderhalf miljoen bezoekers naar Antwerpen lokt. Er is meer geld nodig om het terrein gebruiksklaar te krijgen dan op de Konijnenwei, maar dat mag geen beletsel zijn als blijkt dat PSO ook op langere termijn de beste oplossing is.

Anderzijds is er ook het emotionele aspect. De Sinksenfoor stond in mijn jeugd op de Amerikalei en is daarna verhuisd naar de Gedempte Zuiderdokken. De geschiedenis van de kermis situeert zich dus op het Zuid, een hele afstand verwijderd van Borgerhout. Is dat belangrijk? Zelf vind ik van niet, maar van de vele oververhitte discussies rond Antwerp, Beerschot en het voetbalstadion heb ik geleerd dat in Antwerpen de ratio in dergelijke zaken altijd moet onderdoen voor het gevoel.

Hoe dan ook, hoed af voor schepen Van de Velde. Enkele maanden geleden leek het dossier van de Sinksenfoor nog een gebed zonder einde, nu liggen er twee scenario’s klaar waarmee de altijd lastige Antwerpenaar lijkt te kunnen leven. Het politiek opstandige districtsbestuur van Borgerhout, met Groen, sp.a en PVDA+, profileert zich zelfs nadrukkelijk als vragende partij voor de verhuizing van de foor naar PSO. Is dat geen goed nieuws?

Het district Antwerpen is minder enthousiast over de Konijnenwei. Misschien moet dat een belangrijke factor worden in het denkwerk van de komende maanden.

door Lex Moolenaar

MEER OVER Ons standpunt