Slechts kwart van bedienden en managers werkt nog uitsluitend op kantoor

Slechts een kwart van de bedienden en managers werkt nog uitsluitend op kantoor. Hoewel het "nieuwe werken" nog niet bij alle organisaties in België aan de orde blijkt, raakt flexibel werken (minstens 1 à 2 dagen per week thuis, onderweg of in een flexibel kantoor werken) wel steeds meer ingeburgerd.

belga.be

Dat meldt Kluwer Opleidingen vandaag op basis van een enquête bij ruim 6.000 HR-verantwoordelijken, medewerkers (bedienden) en managers.

Van de respondenten geeft 73 procent aan buiten de kantoorlocatie te werken, 21 procent van hen doet dat bijna dagelijks. Ook buiten de kantooruren wordt er veel gewerkt: 87 procent zegt dat te doen, 30 procent van hen zelfs bijna dagelijks. De verwachtingen hierover naar de werkgever toe zijn hooggespannen: 89 procent van de flexibele werkers vindt het normaal dat hun organisatie de middelen ter beschikking stelt die nodig zijn om buiten kantoor te werken.Toch betekent dat volgens Kluwer Opleidingen niet dat het "nieuwe werken" volledig ingeburgerd is in België. Dat blijkt ook uit de resultaten van het onderzoek: drie kwart van de respondenten werkt buiten kantoor, maar slechts 15 procent van de HR-verantwoordelijken en managers zegt dat het nieuwe werken al wordt toegepast en 33 procent zegt dat er initiatieven toe worden genomen.Van de respondenten die nooit flexibel werken, geven nochtans vier op de vijf aan dat wel te willen. Maar ze hebben er niet de toelating van de werkgever voor (42 procent) of ze kunnen om organisatorische redenen niet op verplaatsing werken (38 procent).