Begrip voor het verdriet van de Luchtbal

Tijdens de gemeenteraad is de eerste lijst verspreid die aangeeft hoe het Antwerpse stadsbestuur tegen het einde van de legislatuur 1420 VTE’s (voltijds equivalenten) wil besparen op personeel. Dat proces verloopt via natuurlijke afvloeiingen, zonder naakte ontslagen. Er is ook een eufemisme voor bedacht: ‘budgetoptimalisatie’.

Gva.be

Welk soort jobs er verdwijnen bij de politie, het OCMW en de autonome bedrijven, daarover hebben we nog niet veel details. Maar als we de lijst van de stadsdiensten bekijken, dan sneuvelen er nogal wat banen bij stadsreiniging en groenonderhoud. Jammer, want dat zijn diensten waar laaggeschoolde werkzoekenden kunnen worden ingeschakeld. Voor de afvalophaling wil de stad massaal investeren in sorteerstraatjes. Dat maakt inderdaad een besparing op personeel mogelijk, op voorwaarde dat de burger ook bereid blijkt om die straatjes te gebruiken. De voorbije jaren is de stad properder geworden, laten we dat nu zo houden.

Bij het verdwijnen van dertig banen in het groenonderhoud staat te lezen dat sommige taken zullen evolueren “van voldoende naar matig onderhouden, mits continue opvolging, bijsturing en verdere mechanisering waar mogelijk”. Dat klinkt enigszins onheilspellend. We zijn benieuwd naar het resultaat.

Maar al bij al hoeft dit eerste overzicht van verdwijnende jobs nog niet meteen te leiden tot paniek bij de burger. Het stadsbestuur blijft beweren dat de besparingen de kwaliteit van de dienstverlening niet zullen aantasten. Wij kunnen dat nog steeds moeilijk geloven, maar we geven het college het voordeel van de twijfel.

Voor sommige Antwerpenaars is die twijfel er niet. Dinsdagavond ontmoette ik op de Grote Markt een groepje niet meer zo jonge bewoners van de Luchtbal, die naar het stadhuis waren gekomen om hun teleurstelling uit te spreken over de sluiting van het stadskantoor in hun wijk. Ze waren vriendelijk ontvangen door N-VA-schepen Liesbeth Homans, maar ze beseften zelf ook wel dat die niet meer op haar beslissing zou terugkomen.

Voor wijken zoals de Luchtbal is de sluiting van het stadskantoor echt wel een verlies. Afgezien van de nabijheid van dienstverlening, die vooral voor veel senioren belangrijk is, speelde het kantoor er volgens de bewoners een niet onbelangrijke rol in het sociale weefsel. Hopelijk kan het stadsbestuur dat verlies op andere manieren compenseren.

door Lex Moolenaar

MEER OVER Ons standpunt