Uitspraak rechtbank zal nettoresultaat voor 2013 drukken bij Roularta

Mediagroep Roularta heeft in het derde kwartaal van dit jaar een omzetdaling van 2,3 procent geboekt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, tot 134,9 miljoen euro. Het grootste deel van de achteruitgang is te wijten aan de verkoop van de activiteiten van Paratel.

belga.be

In België was er geen achteruitgang in totale omzet, zo meldt de groep vanochtend. Het verlies van een rechtszaak in eerste aanleg voor de Turnhoutse rechtbank van koophandel in september zal een negatief effect hebben van 7 miljoen euro op het resultaat van 2013.

De gecorrigeerde omzet over de eerste negen maanden bedroeg 477,9 miljoen euro, tegenover 507,3 miljoen euro tijdens dezelfde periode in 2012, of een daling met 5,8 procent.Roularta Media Group zegt voorzichtig te blijven naar de toekomst toe. Verdere integraties en optimalisatie van de printbusiness worden uitgewerkt.Niettegenstaande de verbeterende vooruitzichten qua omzet, voorspelt Roularta Media Group een daling van de recurrente winst, te wijten aan de terugval van de jobadvertenties, de reclame in de medische bladen en de magazines, vooral in Frankrijk. "Het nettoresultaat eind 2013 zal negatief beïnvloed worden door het boeken van de uitspraak in eerste aanleg in het dossier Kempenland omtrent het stopzetten van een drukcontract uit 1999 (hierbij werd De Streekkrant-De Weekkrantgroep veroordeeld tot betaling van afgerond 8,2 miljoen euro; er werd slechts een voorziening van 1,2 miljoen euro aangelegd) en de kosten van de herstructureringen in Frankrijk (PSE)."Roularta zal beroep aantekenen tegen de uitspraak van de koophandelsrechtbank in Turnhout, "die niet in verhouding is met de omzetderving bij drukkerij Kempenland".