Het belangrijkste debat van het jaar

De Antwerpse politici bereidden zich dit weekend voor op het zwaarste en belangrijkste debat van het jaar. Vanaf vanavond staan de begroting voor 2014 en de financiële meerjarenplanning voor het vervolg van de legislatuur op de agenda.

Gva.be

Vanzelfsprekend is er heel wat protest tegen de plannen van de coalitie van N-VA, CD&V en Open Vld. De oppositiepartijen sp.a, Groen, PVDA+ en VB zullen de komende dagen al hun duivels ontbinden om ze met de grond gelijk te maken. We verwachten eveneens felle tussenkomsten over het MER-rapport rond Oosterweel, hoewel dat in de eerste plaats een bevoegdheid is van de Vlaamse regering.

Ook op de Grote Markt en de Suikerrui wordt het een woelige avond, want er zijn verscheidene manifestaties aangekondigd. De socialistische vakbond ACOD protesteert tegen de nieuwe openingstijden aan de stedelijke loketten. Schooldirecties en verontwaardigde ouders komen pleiten voor het behoud in zijn huidige vorm van de bos- en zeeklassen. En ook de internationale protestbeweging Occupy wil haar ei kwijt.

Toch is het eindresultaat van de politieke marathon van deze week zeer voorspelbaar: de begroting en de meerjarenplanning zullen door een meerderheid van de raadsleden worden goedgekeurd. De oppositie krijgt een podium om haar ongenoegen te ventileren, maar ook niet meer dan dat. Zo werkt dat in ons democratisch stelsel.

Het meest opzienbarende nieuws kwam dit weekend wat mij betreft dan ook niet uit de politieke tv-debatten, maar uit Nederland. Daar blijkt de recente verplichting van leefloners tot één dag per week gemeenschapsdienst in steden als Rotterdam een groot succes. Het systeem verhoogt het gevoel van eigenwaarde bij veel deelnemers, en een hoog percentage blijkt snel door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Ook voor de gemeenschap is er dubbele winst: de extra handen maken het werk lichter en goedkoper, en ook het dalende aantal leefloners verlicht de financiële last.

Ook bij ons vormt de sociale economie een belangrijke schakel in het proces om meer mensen aan het werk te krijgen. Niet alleen vanuit het oogpunt ‘voor wat hoort wat’, maar ook als instrument in de strijd tegen de werkloosheid en dus als stimulans voor de Antwerpse economie.

Lex Moolenaar Senior writer gvabrieven@concentra.be @LexMoolenaar

MEER OVER Ons standpunt