Concurrentiekloof verkleinen met aparte index voor de hogere inkomens (PRESS)

Indien ons land een systeem met een dubbele index zou gebruiken, dan zou dit voordelig zijn voor de concurrentiepositie ten opzichte van de buurlanden. Dat blijkt uit een studie die Henri Bogaert, commissaris van het Planbureau, en econoom Fanny Robette komende donderdag voorstellen op het Congres van Franstalige Economen.

belga.be

Dat schrijven L'Echo en La Libre Belgique zaterdag.

Indien ons land sinds 1996 - toen de wet op het concurrentievermogen werd ingevoerd - een systeem met twee indices zou gehad hebben, dan zou de loonkloof ten opzichte van de drie grote buurlanden niet 5,1 procent maar 2,2 procent bedragen hebben. In het systeem met een dubbele index zou er voor de lage inkomens een volledige indexering plaatsvinden, terwijl voor de hogere inkomens de indexering afgezwakt zou worden. Het is een piste die eerder al opgeworpen werd in het debat over de hervorming van de loonindexering. "Door een systeem met dubbele index in te voeren, blijft de finaliteit van de indexering (het beschermen van de koopkracht) behouden, maar worden de fouten uit het huidige systeem gecorrigeerd", schrijven de twee auteurs. Het huidige indexmechanisme, zo erkennen de economen, heeft een negatieve impact op de competitiviteit van de economie. Ook is het systeem niet zo heel voordelig voor de koopkracht: bij een forse stijging van de energieprijzen daalt de koopkracht voor iedereen, maar sterker bij de lagere inkomens. Ook zet het systeem te weinig aan om zuiniger met energie om te springen. Deze tekortkomingen zouden met de dubbele index weggewerkt worden, zo stellen Bogaert en Robette.

Nu in het nieuws