Behoud de sociale vrede in de stad

Vrijdag viel er een opmerkelijk document in mijn mailbox. In een open brief roept Skender Baleci, de secretaris van ACV-Openbare diensten, alle leden van de Antwerpse gemeenteraad op om een aantal garanties van het stadsbestuur aan de overheidsvakbonden te onderschrijven. De timing is niet toevallig. Volgende week moet de gemeenteraad de financiële meerjarenplanning van het stadsbestuur goedkeuren, en daarin staan nogal wat zaken waar de vakbonden niet blij mee zijn.

Gva.be

Denk maar aan de vermindering van het stadspersoneel. Daarnaast heeft ook de kwestie van de nieuwe openingstijden aan de stedelijke loketten kwaad bloed gezet. Drie van de vier garanties waarover Baleci het heeft, zijn voor de hand liggend: geen naakte ontslagen, niet raken aan verworvenheden en een correcte communicatie. De vierde gaat over respect voor het Antwerpse overlegmodel. Dat is belangrijk, want dat model staat op de helling.

De voorbije jaren hebben het stadsbestuur en de vakbonden altijd goed samengewerkt. Er waren uiteraard wel eens meningsverschillen, maar de sociale vrede kwam zelden ernstig in gevaar. Maar nu kan daar verandering in komen. De linkse oppositiepartijen - en dan vooral de PVDA - lijken de socialistische bond ACOD behoorlijk op te jagen om het stadsbestuur onder druk te zetten en te dreigen met stakingen en andere acties. Als dat escaleert, dan is het tijdperk van de sociale vrede in Antwerpen voorbij.

Dat zou geen goede zaak zijn voor de stad en haar inwoners. Telkens wanneer de boel wordt platgelegd, is de burger daarvan het grootste slachtoffer, zoals dat ook het geval is bij stakingen van het NMBS-personeel. Stakingen behoren in een democratie tot de verworven rechten, maar ze zijn zelden productief. Meestal leiden ze vooral tot een grimmige sfeer, waarin de man in de straat nog minder vertrouwen krijgt in de overheid dan nu al het geval is.

Skender Baleci zegt het niet met zoveel woorden, maar ik lees in zijn open brief een smeekbede aan de partijen van meerderheid en oppositie, maar ook aan de ACOD om niet die toer op te gaan. Anno 2013 moet iedereen aanvaarden dat de buikriem wordt aangehaald. Maar laat dat vooral gebeuren aan de onderhandelingstafel, want op een tijdperk van stakingen zit de meerderheid van de Antwerpenaars echt niet te wachten.

Lex Moolenaar

MEER OVER Ons standpunt

Nu in het nieuws