Geen premier in België van N-VA

Print

N-VA heeft naar aanleiding van de verkiezingen volgend jaar haar congresteksten klaar. Daarin stelt de partij haar visie voor op het confederalisme. De redactie van VRT kon de teksten inkijken. In de Confederatie België hebben Vlaanderen en Wallonië alle bevoegdheden, in een verdrag spreken ze af wat ze nog wel samen willen doen.

Op Belgisch niveau blijven alleen de bevoegdheden asielbeleid, schuldafbouw, defensie en nationaliteitsverwerving over. Opvallend is dat de rol van premier verdwijnt en dat België herleid wordt tot twee deelstaten: Vlaanderen en Wallonië. GEEN PREMIER N-VA wil de Belgische regering reduceren van vijftien ministers naar zes ministers. Het Vlaamse en het Waalse parlement kiezen ieders twee ministers, en de Vlaamse en Waalse regering vaardigt een minister af die hen vertegenwoordigt. Die zal afwisselend de Belgische regering voorzitten. In het confederale België is er dus geen plaats meer voor een premier zoals we die nu kennen. TWEE DEELSTATEN Het confederale België volgens de N-VA bestaat nog maar uit twee deelstaten, namelijk Vlaanderen en Wallonië. Brussel is geen afzonderlijk gewest meer, maar wordt de Regio Brussel Hoofdstad. Ze zal zelf enkele bevoegdheden hebben, maar veel zal geregeld worden vanuit Vlaanderen of Wallonië. Brussel behoudt enkel grondgebonden bevoegdheden. NV-A wil ook districten invoeren in Brussel, net zoals in Antwerpen, om het lokale beleid te coördineren. Brusselaars moeten kiezen tussen Vlaanderen of Wallonië, dat heet de 'Brusselkeuze'. Concreet moet de Brusselaar dan kiezen aan wie hij bijvoorbeeld belastingen betaalt. GEEN KAMER EN SENAAT MEER De Senaat wordt afgeschaft en ook de Kamer ondergaat enkele veranderingen. Volgens de visie van N-VA bestaat de Kamer uit 50 parlementsleden, van wie er 25 worden verkozen door het Vlaamse parlement en 25 door het Waalse. STAATSSCHULD Nog opvallend in de congresteksten van N-VA is de afbouw van de staatsschuld. De confederatie België kan geen verdere schulden meer maken. De enige inkomsten op het confederale niveau zijn BTW en accijnzen. Daarmee moet de staatsschuld over een periode van 25 jaar afgelost worden. De deelstaten moeten wel bijdragen aan de afbouw van de staatsschuld, maar ze mogen zelf kiezen hoe ze dat zullen doen. KONINGSHUIS Het koningshuis blijft bestaan in het België van N-VA, maar krijgt alleen nog maar protocollaire functies zoals in de Scandinavische landen. De kabinetschef van de koning staat onder politiek toezicht, net zoals in Nederland. EUROPA België heeft niet langer buitenlandse vertegenwoordigers. In de Europese ministerraden zullen de Vlaamse en Waalse ministers de bevoegdheden gelijk verdelen, en ze zullen elkaar elke legislatuur afwisselen. Zo gaat de ene keer bijvoorbeeld de Vlaamse minister van Financiën en de Waalse minister van Onderwijs naar Europa, in de volgende legislatuur wisselt dat om. Een confederaal België is voor N-VA een voorwaarde om in de regering te stappen. Om 16 uur geeft de partij een persconferentie. Daar zal N-VA meer uitleg geven bij haar congresteksten.

.

Nu in het nieuws