Privacy is vaak een vals argument

Print
Filip Anthuenis, de burgemeester van Lokeren, heeft vrijwillig het Vlaams Parlement verlaten, maar eist niettemin zijn uittredingsvergoeding van 348.000 euro op. Ondanks alle recente discussies daarover en ondanks zijn jaarlijkse burgemeesterswedde van 80.
000 euro, zegt hij niet onder druk te zijn gezet door zijn partij (Open Vld). “Want dat behoort tot de privésfeer”, aldus Anthuenis.

Maar klopt dat laatste wel? Worden de termen ‘privésfeer’ en ‘privacy’ niet te vaak gebruikt als het in de eigen kraam past? De kwestie van de uittredingsvergoedingen van politici en topambtenaren is een heet hangijzer en behoort niet meer tot de privésfeer, maar is het voorwerp van een politiek en maatschappelijk debat.

Eerder deze week was de privacy-kwestie ook in Antwerpen al aan de orde. Het OCMW gaat via Facebook, Twitter en andere sociale media op zoek naar misbruiken van sociale uitkeringen. Voorzitter Liesbeth Homans (N-VA) geeft daarbij een tot de verbeelding sprekend voorbeeld uit de praktijk: iemand die een leefloon komt vragen en vervolgens via Facebook meldt dat hij met het vliegtuig vertrekt voor een verblijf van twee maanden in het buitenland.

Groot was mijn verbazing toen ik las dat het Antwerps Platform Generatiearmen (APGA) vindt dat een dergelijke vorm van controle niet kan. Mensen in nood moeten al heel wat schaamte overwinnen voordat ze hulp vragen. Dat die hulp dan ook nog gepaard gaat met wantrouwen, maakt het alleen maar erger. Aldus de redenering.

Hallo, mag de overheid dan niet controle- 1973 ren of ons systeem van sociale solidariteit wel de juiste mensen ten goede komt, misschien? Ik dacht het wel. Wie geen misbruik pleegt, heeft trouwens niets te vrezen. En wie dat wel doet, verdient het om te worden aangepakt.

Wie verplicht mensen trouwens om informatie in de privésfeer op Facebook te gooien? Zelfs de Privacycommissie adviseert om de inhoud van de sociale media te beschouwen als openbare informatie. En dus ligt de weg open voor onder meer het OCMW, de fiscus, werkgevers en zelfs inbrekers om die informatie te gebruiken voor allerlei doeleinden.

Uit een poll in uw krant is gebleken dat 86% van de deelnemers vindt dat het OCMW gelijk heeft. Dat vind ik ook. Ik weet alleen niet of het zo verstandig was om de controles publiek te maken. Ga je zo niet met de fanfare op jacht?

LEX MOOLENAAR

.

Nu in het nieuws