Volle cellen blijven een acuut probleem

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) doet haar best om het gevoel van straffeloosheid in dit land aan te pakken. Door de overbevolking in de gevangenissen worden celstraffen onder drie jaar vrijwel nooit uitgezeten. Het opvoeren van het systeem van de elektronische enkelbanden door Turtelboom is een stap in de goede richting.

Gva.be

Bovendien worden er ook nieuwe gevangenissen gebouwd.

Maar we zijn er nog lang niet. Uit gegevens die uw krant opvroeg, blijkt dat er op 15 oktober in en rond Antwerpen liefst 417 veroordeelden vrij rondliepen omdat er geen plaats voor hen was in de gevangenissen. In de Begijnenstraat zaten op dat moment 742 mensen opgesloten, terwijl er eigenlijk maar 439 mogen verblijven. Veel gedetineerden zitten er met z’n drieën in een cel van zeven vierkante meter. Onlangs kreeg het arresthuis bezoek van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering.

Ter nuancering: het is niet zo dat die 417 vrije vogels hun straf ontlopen. In principe krijgen zij een datum opgegeven waarop ze zich opnieuw moeten aanmelden. In de Begijnenstraat wordt ondertussen een beschikbare plaats gezocht in een gevangenis ergens in Vlaanderen.

Want de Begijnenstraat zelf is geen gevangenis, maar een arresthuis. Dit betekent dat het eigenlijk bestemd is voor mensen in voorhechtenis, in afwachting van hun proces. Toch bleken er in oktober ook 135 veroordeelden en 79 geïnterneerden te verblijven.

Er is beterschap in zicht, want in het voorjaar van 2014 zouden er driehonderd extra plaatsen komen in de nieuwe gevangenis in Beveren. Daarvan zouden er naar schatting tweehonderd kunnen worden ingenomen door veroordeelden uit Antwerpen. Maar volgens de vakbonden van het gevangenispersoneel is dat slechts een pleister op een houten been, want de ervaring heeft geleerd dat extra capaciteit de onderzoeksrechters meteen aanzet tot het sneller uitspreken van voorlopige hechtenissen, waardoor het arresthuis al snel weer helemaal dichtslibt.

Extra capaciteit in Beveren, elektronische enkelbanden, cellen in Tilburg: het zijn onmiskenbaar stappen vooruit. Maar het zal nog vele jaren vergen om de problemen structureel op te lossen. Een van de meest cruciale remedies is om de gerechtelijke procedures te versnellen, zodat mensen geen jaren meer in voorhechtenis zitten in afwachting van hun proces.

Door Lex Moolenaar

MEER OVER Ons standpunt