Private huurmarkt verwaarloosd

Print
Vorig jaar dreigden meer dan 13.500 huurders uit hun huis te worden gezet. En het probleem groeit. 260 gezinnen of alleenstaanden die elke week op straat komen te staan of minstens het rechterlijk bevel hebben gekregen om hun woning te verlaten, dat is onaanvaardbaar veel. Natuurlijk zitten daar ook huurders tussen die het aan zichzelf te wijten hebben.
Mensen die hun geld besteden aan andere zaken dan levensnoodzakelijke behoeftes, zoals wonen. Maar reken maar dat de grote meerderheid niet uit vrije wil in de miserie terechtkomt. Een plotse tegenslag als werk kwijt, ziek worden of een echtscheiding kan voor onoverkomelijke financiële problemen zorgen. Wie met een lage wedde of een vervangingsinkomen de maandelijkse rekeningen moet aanzuiveren, heeft niet veel nodig om in betalingsmoeilijkheden te komen. Huren is ook niet goedkoop. Voor sommige mensen betekent het een derde tot zelfs de helft van het inkomen.

De overheid heeft nooit veel belangstelling gehad voor de private huurmarkt. Zopas heeft minister Van den Bossche een huurgarantiefonds aangekondigd waardoor verhuurders een tijd inkomenszekerheid krijgen, maar veel succes heeft dat niet. De huurmarkt wordt ook steeds krapper.

Jonge mensen die enigszins kunnen, bouwen of kopen een eigen huis. Daar is niets fout mee. Integendeel. De overheid mag, of beter: moét dat aanmoedigen. Het bezit van een eigen woning is nog steeds de beste garantie tegen armoede bij oudere mensen. Maar het resultaat van een eenzijdig beleid dat eigendom stimuleert, is wel dat de enigen die zonder eigen huis achterblijven, veelal diegenen zijn die echt niet kunnen, de medeburgers met de laagste inkomens.

Verhuurders weten dat zeer goed. Uit vrees voor wanbetalingen doen zij vaak een tweede woning van de hand en beleggen hun geld elders. Daardoor wordt het aanbod van huurwoningen steeds kleiner, wat dan weer tot het gevolg heeft dat de prijzen stijgen. De Vlaamse regering moet daar meer aandacht voor hebben. Haar woonbeleid zowel afstemmen op eigenaars als huurders. Recht op wonen is een grondrecht dat beter moet worden beschermd dan vandaag het geval is.

Door Paul Geudens
Nu in het nieuws