Oosterweel: Muyters gaat kort door de bocht

Print
Het Vlaams Parlement debatteerde gisteren nog maar eens over Oosterweel. Met de verwachte sprekers, de verwachte kritieken aan het adres van de regering en de verwachte, geïrriteerde replieken van minister-president Kris Peeters.

De druk op de regering wordt steeds groter.

Het feit dat Oosterweel een zeer bruikbaar dossier is in de komende verkiezingscampagne, is daar niet vreemd aan. Dat is begrijpelijk, al is het in dit verhaal veel belangrijker dat de juiste keuzes worden gemaakt dan dat die keuzes bepaalde politieke partijen dienen. Of juist niet.

In Ondernemers, het maandblad van Voka, stelt minister Philippe Muyters dat die keuze al is gemaakt: het wordt de Oosterweel met tunnels op het BAM-tracé, zoals in 2010 is beslist. Maar als dat zo is, waarom wordt er op dit moment dan een dure en tijdrovende MER-studie (milieueffecten) uitgevoerd naar vier alternatieven? Alleen omdat de procedures het voorschrijven? Is die studie dan volksverlakkerij? Ik vind de uitspraak van Muyters kort door de bocht.

Ook de Antwerpse actiegroepen lieten gisteren van zich horen. Zij wijzen erop dat de regering de Oosterweel zelf in het Masterplan 2020 heeft vastgeklikt aan de twaalf kilometer lange verbindingsweg A102/R11bis tussen Ekeren en Wilrijk. Maar daarvan zijn de studies pas klaar in 2015. Moet daar dan niet op worden gewacht?

Je kan niet eeuwig blijven temporiseren, de Antwerpse mobiliteit wacht al sinds het einde van de vorige eeuw op een oplossing. Maar aan dit verhaal zijn wel grote risico’s verbonden. Herinner u wat er in de jaren zestig is gebeurd: de Kleine Ring kwam er wel, maar de Grote Ring niet. Met alle catastrofale gevolgen van dien, waarvoor we nu nog dagelijks de prijs betalen.

Stel dat de regering kiest voor de Oosterweel, maar een jaar later blijkt dat de A102/R11bis niet haalbaar is om technische en/of financiële redenen, of omdat er geen draagvlak voor wordt gevonden in de gemeenten, zoals dat destijds ook is gebeurd met de Grote Ring. Dan moet de Ring worden verbreed met extra rijstroken om het verkeer te kunnen opvangen. En dat zou een nachtmerrie zijn voor een stad die nu al kreunt onder de nefaste gevolgen van te veel verkeer voor de volksgezondheid.

Door Lex Moolenaar

.

Nu in het nieuws