De slinger is te ver doorgeslagen

Een Genkse moeder heeft bij de politie een klacht ingediend omdat haar zoontje van 2,5 jaar op de schoolspeelplaats gewond is geraakt bij een vechtpartij met een andere kleuter. De opdracht van onderwijs wordt dag na dag zwaarder en moeilijker. Kleuters van twee of drie jaar die vechten, het gebeurt haast dagelijks, in elke school. Het hoort bij het kind-zijn. In Genk liep het wel uit de hand. De foto’s van het jongetje tonen ernstige verwondingen. Maar om daar dan een klacht tegen in te dienen bij de politie? Dat gaat echt wel ver.

p> Natuurlijk moeten onderwijzers slaande ruzies tussen de kinderen trachten te voorkomen. En natuurlijk moet er voldoende aandacht zijn wanneer er toch incidenten gebeuren. Maar elke dreumes een persoonlijke bewaker geven is geen oplossing. We weten niet precies wat er in Genk is gebeurd. Volgens de mama heeft de directie haar wandelen gestuurd met haar klachten. Indien dat klopt, is dat een inschattingsfout.

De directie beweert dat zij de gebruikelijke procedure heeft gevolgd en zelfs het Centrum voor Leerlingenbegeleiding heeft verwittigd. Zoals het hoort. Agressie moet bestreden worden. Van kleins af. Maar of politie en parket daartoe de geëigende instellingen zijn bij vechtende kleuters, daar heb ik mijn twijfels bij. Er moeten andere wegen en manieren zijn voor de ouders om problemen te bespreken. Scholen en leerkrachten worden meer en meer langs gerechtelijke weg aangevallen. Een slecht rapport, een straf, een reprimande: het is tegenwoordig vaak aanleiding om een advocaat onder de arm te nemen. Een paar decennia geleden was dit ondenkbaar. De slinger is ver doorgeslagen.

De gevolgen laten zich raden. Scholen en leerkrachten gaan zich steeds beter indekken. Elk risico vermijden. Ze gaan zich meer richten op het streng naleven van kleine regeltjes dan op het opvoeden van kinderen. Dat is geen goede ontwikkeling. Leraars zijn niet onfeilbaar. Er kan altijd iets fout lopen. Maar ze verdienen wel vertrouwen en respect. Naar de politie of de rechtbank stappen is echt wel de ultieme stap die we moeten trachten te vermijden. Niet alleen om de scholen te beschermen, maar vooral in het belang van de kinderen.

Door Paul Geudens

Nu in het nieuws