Mijn naam is Muyters, Serge Muyters

Print
Serge Muyters, de waarnemende nummer één van de Antwerpse lokale politie, wordt door een commissaris van zijn korps beschuldigd van pesterijen en valsheid in geschrifte. Volgens de klager heeft Muyters hem bij herhaling ten onrechte overgeplaatst naar andere diensten en hem zo stap voor stap gedegradeerd van leidinggevend speurder tot hulpje in de administratie.


Naar slechte gewoonte in dit land schuiven de Raad van State, het Comité P en het Antwerpse parket de hete aardappel naar elkaar door. De zaak ligt blijkbaar gevoelig. Wellicht omdat de aanstelling van Muyters als korpschef volgende week op de agenda staat van de gemeenteraad.

Serge Muyters, de broer van Vlaams minister van Begroting Philippe, is een geval apart. Zijn kordate, op law and order gerichte aanpak maakte van hem destijds een ideale hoofdrolspeler in de tvdocusoap Het leven zoals het is. Daarin profileerde hij zich als een superflik.

Maar het cv van Muyters bevat ook minder fraaie pagina’s. Zo was hij de directe chef van Bart Debie, de Dirty Harry met de losse handjes die eerst uit het korps werd gezet en later ook uit het VB. Muyters trotseerde die storm, maar ook daarna kwam hij nog in opspraak vanwege zijn autoritaire stijl en zijn onconventionele gedrag binnen het korps. Dat leverde hem zelfs publieke kritiek op van toenmalig burgemeester Patrick Janssens.

Tussen diens opvolger Bart De Wever en Muyters lijkt het uitstekend te boteren. Dat ligt ook voor de hand. De Wever wil snelle resultaten op het vlak van veiligheid en is bereid om daarvoor de budgetten van de politie fors te verhogen. Muyters staat bekend als een man die voor zulke snelle resultaten kan zorgen. Dat heeft hij destijds bewezen met zijn succesvolle acties in politiezone West, onder meer in de omgeving van het De Coninckplein. Hij en de burgemeester lijken op het eerste gezicht de ideale tandem om de stad veiliger te maken.

Maar ik vind het wel belangrijk dat de hoogste politiefunctionaris van die stad boven elke verdenking verheven is. Antwerpen heeft het in het verleden meegemaakt dat allerlei toestanden binnen de politie leidden tot crisissen die de stad deden daveren op haar grondvesten.

Na de Visa-crisis is afgesproken dat zo’n scenario zich nooit meer mag herhalen. In die context kan de benoeming van Muyters beter even worden uitgesteld tot zijn reputatie door het gerecht is gezuiverd.

Door Lex Moolenaar

.

Nu in het nieuws