"Plaats voor 4400 Syriërs in België"

Print

"We moeten de mensen in de Syrische vluchtelingenkampen en de organisaties ter plaatse helpen", zegt minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) in een interview met Le Soir, waarover ook De Standaard bericht. "De Europese landen moeten gewonden opvangen in hun ziekenhuizen en zo Libanon en Turkije ontlasten.

We mogen geen toeschouwers blijven." Milquet rekent voor dat al twee miljoen mensen in kampen zitten en nog eens vier miljoen anderen op de vlucht zijn. Op zijn minst een deel daarvan moet in België opgevangen kunnen worden, vindt ze. "We kunnen net zoals in Zweden mensen tijdelijk opvangen, met een niet-definitief statuut. Er zijn in België 4400 plaatsen vrij om Libanon te ontlasten. Als elk land dat doet, zouden we eens tonen wat Europees humanisme is." Maar die verklaringen betekenen niet dat België alleen 4000 vluchtelingen moet opvangen, zo verduidelijkt Milquet vandaag. De cdH-vicepremier heeft het over "veel kleinere aantallen". De minister wil een Europees hulpplan met drie pijlers: de verhoging van de humanitaire hulp aan vluchtelingenkampen rondom Syrië, de verzorging van gewonden in ziekenhuizen en de tijdelijke opvang van vluchtelingen inEuropa volgens een eerlijke verdeelsleutel. "Maar ik heb niet gezegd dat we 4.000 mensen zouden moeten opvangen, enkel dat we net als andere landen vrije plaatsen hebben."

Nu in het nieuws