Hoge loonkosten aanpakken in september

Meer tekenen wijzen erop dat het dieptepunt van de crisis achter de rug is. De Bel20, de korf met de twintig belangrijkste aandelen op de Brusselse beurs, heeft vorige week zijn hoogste peil bereikt in vijf jaar. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wint het herstel in de eurozone globaal aan kracht en is de recessie overwonnen.

Gva.be

p> Hier trekt de autoverkoop zachtjes weer aan. Het consumentenvertrouwen neemt voor de vierde opeenvolgende maand lichtjes toe. De vrees voor jobverlies is afgenomen en de consument geeft iets meer geld uit. De bouwsector hoopt in 2014 op herstel, maar de wegenbouwers lijden onder het gebrek aan investeringen van de lokale besturen. Onderhoud en vernieuwing van het gemeentelijk wegennet kunnen niet voor eeuwig worden uitgesteld. De heropleving is erg fragiel, maar voedt toch weer enig voorzichtig optimisme. Redenen voor euforie zijn er allerminst, want de crisis is verre van voorbij.

Cijfers van de Nationale Bank wijzen op de harde realiteit: de werkloosheid lag in juni met 610.893 niet-werkende werkzoekenden op het hoogste niveau sedert tien jaar. In andere EU-landen heeft de arbeidsmarkt nog zwaarder geleden onder de crisis, maar het Belgisch recordgetal illustreert hoe lelijk ze hier heeft toegeslagen. Hoge werkloosheid is slecht voor de staatskas, want de fiscale en sociale bijdragen verminderen en de werkloosheidsuitgaven stijgen, wat de inspanningen om de begroting in evenwicht te krijgen er niet eenvoudiger op maakt. Alle voorspellingen komen voor 2014 uit op nogmaals een stijging van de werkloosheid. Nochtans nemen de vacatures toe. In juli benaderden ze de 20.000. Het probleem in dit land zijn evenwel de hoge loonkosten, en die remmen investeringen af.

Alle internationale organisaties en ook de Europese Commissie wijzen de beleidsvoerders in elk rapport op deze zware handicap en de dringende noodzaak om structureel in te grijpen. Er komt een competitiviteitspact om de loonkosten in te perken en de concurrentiekracht van de bedrijven te verbeteren. Die moeten alle regeringen samen op poten zetten. Hun eerste werk in september, zodat we de aansluiting niet missen als de trein van de heropleving vaart begint te maken.

Door Dirk Castrel