Werknemers GM Belgium in wurgende onzekerheid

Print
Dit zijn bijzonder moeilijke dagen voor de werknemers van het autobedrijf GM Belgium in Antwerpen. Ze leven al weken met een wurgende onzekerheid. Niemand weet of hun fabriek open blijft. De dramatische ontwikkelingen rond het moederbedrijf General Motors (GM) in de VS drijven velen tot wanhoop. Na al die jaren van verward opbod rond de toekomst van de Antwerpse fabriek lijkt het alsof we vandaag het laatste hoofdstuk aan het schrijven zijn.
GM heeft al die jaren mee de ontwikkelingsgeschiedenis van de auto uitgetekend. Het concern heeft indrukwekkende prestaties op zijn naam. De Amerikanen onderkenden overigens reeds in de jaren twintig van de vorige eeuw de expansiemogelijkheden in Europa en gebruikten daartoe de haven van Antwerpen als invalspoort. Het zijn veelal schitterende tijden geweest. GM en Opel hebben in Antwerpen miljoenen auto’s geproduceerd. Op het hoogtepunt van de expansie stelde het bedrijf hier zelfs meer dan 15.000 mensen tewerk.

Vandaag moet Antwerpen vechten voor zijn overlevingskansen. De fabriek wordt hopeloos geprangd tussen verscheidene Duitse, Spaanse en Zweedse zusterondernemingen die net als GM Belgium nog nauwelijks enig uitzicht hebben op een gegarandeerde toekomst. In het verleden zijn nochtans flink wat inspanningen geleverd om de positie van de Antwerpse fabriek te verbeteren. De overheid deed onder meer fiscale toezeggingen met betrekking tot het shiftwerk. De flexibiliteit van de werknemers werd opgevoerd tot het absolute maximum.

Nu al is duidelijk dat die troeven niet voldoende zijn. Er liggen al andere kaarten op tafel. Sterkere kaarten. De Europese vakbonden proberen druk uit te oefenen op de overheid. Zij werken aan constructies waarbij hun vestigingen losgekoppeld worden van het Amerikaanse concern. Op zichzelf zijn dat best verdienstelijke pogingen. Maar zij brengen geen oplossing aan voor het fundamentele probleem van de automarkt. Er is gewoon een overschot aan productiecapaciteit.

Het aanbod aan auto’s is te groot. Daar kan ook de overheid als kandidaat-investeerder niet omheen. Wie de markt wil saneren moet snoeien. En dan vallen doorgaans de zwakste takken eerst uit de boom. Uitkijken dus dat het niet bij ons gebeurt. Nu de communautaire dialoog tot niets geleid heeft kan minister-president Kris Peeters zich allicht wat meer tijd veroorloven voor de sector.

door Marc BALDUYCK

.

Nu in het nieuws