Geen oplossing voor stakende cipiers

Als de cipiers in staking gaan, springt de politie in om de bewaking in de gevangenissen over te nemen. Dat gebeurt dikwijls, want de cipiers hebben de neiging om gemakkelijk naar de ‘spontane’ stakingsactie te grijpen, waar dat instrument in een normaal sociaal overlegmodel slechts als een ultiem middel wordt aangewend.

Gva.be

Aan de basis van de acties liggen meestal incidenten in verband met de veiligheid. Die worden op hun beurt veroorzaakt door overbevolking. Met de bouw van nieuwe instellingen moet dat probleem uit de wereld worden geholpen.

Vorig jaar hebben politiemannen 20.000 uren werk moeten overnemen van stakende gevangenisbewaarders, meer dan in 2011 maar een pak minder dan in het recordjaar 2008, toen werd afgeklokt op bijna 50.000 uren.

Niemand is tevreden met deze gang van zaken. De politie niet, omdat bewaking van gevangenen niet tot haar kerntaken behoort, tenzij bij onlusten of oproer. Onverwachte stakingen verplichten hen soms tot overuren kloppen en vakantiedagen intrekken. De voogdijministers van Justitie en Binnenlandse Zaken niet, omdat politieagenten te vaak worden afgeleid van hun basisopdrachten. De vervanging van cipiers haalt het normale werk overhoop.

Een mogelijke regeling voor dit probleem bestaat erin een minimale dienstverlening in de gevangenissen in te voeren. Daar is, net als bij grote spoorstakingen, wel vaker over gesproken maar tot beslissingen is het nooit gekomen wegens geen eensgezindheid mogelijk binnen de regering. In een aantal Europese landen bestaat de minimale dienstverlening echter wel. In een aantal andere zijn stakingen in de gevangenissen en bij het spoor gewoon verboden of slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden mogelijk.

De oplossing wordt nu verwacht van het Veiligheidkorps, een bijzondere groep die wordt ingezet bij transport van gedetineerden en voor de veiligheid in rechtbanken. Hun aantal zou behoorlijk moeten worden opgedreven. Maar wie moet hen dan vervangen als zij inspringen voor de cipiers? Bovendien kost de uitbreiding van deze dienst geld en dat heeft de overheid niet. Conclusie? Bij de volgende staking van de cipiers draaft de politie gewoon weer op.

Dirk Castrel