Crisis, de meest natuurlijke migratiestop

In 2012 had 56,3 procent van de kinderen die geboren werden in de stad Antwerpen een moeder met een buitenlandse nationaliteit. Nog concreter: bijna zes op de tien baby’s hebben een niet- Nederlandstalige moeder. Dat blijkt uit het recent Gemeentelijk kinderrapport van Kind en Gezin.

Gva.be

Veel duidelijker kan de realiteit over bevolkingssamenstelling in onze stad niet gesteld worden. In België doet alleen onze hoofdstad beter. Of slechter. Zoals u het wilt bekijken. Wat we er van vinden, maakt vandaag geen spreekwoordelijke bal meer uit. De cijfers zijn een niet mis te verstane boodschap voor wie zich met hand en tand blijft verzetten tegen de diversiteit in onze stad en ons land.

Je kan je net zo goed verzetten tegen eb en vloed. Het heeft geen enkele zin. Deze realiteit gaat nooit meer weg. De talrijke fouten van het verleden bij de verschillende migratiegolven kan je nog steeds betreuren. Je kan maar beter leren uit je stommiteiten. Ze terugdraaien is echter volledig uitgesloten.

We kunnen dus maar beter de focus leggen op hoe we op de best mogelijke manier met die diversiteit omgaan. Maar er zit ook een ondertoon in de evolutie van de cijfers.

Volgens het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies gaat het aandeel niet-Europeanen dat naar ons land afzakt, de komende jaren dalen. Samen met het aantal laagopgeleide migranten. Dat is goed en slecht nieuws. Goed omdat de toevloed van nieuwkomers wat afremt en het iets makkelijker dweilen is met een halfopen kraan. We krijgen misschien eindelijk wat broodnodige ademruimte om de problemen rond samenleven grondig aan te pakken. Een geschenk dat we overigens niet te danken hebben aan degelijk wetgevend werk inzake migratie en inburgering. Wel integendeel.

En dat is meteen het slechte nieuws: De reden waarom migratie naar onze contreien stopt, is dat we stilaan sociaal-economisch achteruit aan het boeren zijn. De meest natuurlijke migratiestop die er bestaat. Onze reputatie van land met onbegrensde mogelijkheden wordt stilaan overgenomen door anderen.

Voor politici is er eigenlijk maar één wijze les uit dit hele verhaal te trekken. Migratie is van alle tijden en onstuitbaar. Het enige wat van belang is, is hoe je die onstuitbare stroom vorm geeft wanneer het goed gaat. Hopelijk slagen de ‘nieuwe’ landen van melk en honing daar beter in dan wij.

Michael Lescroart