Brussel roept weer B-H-V-demonen op

De resultaten van de werklastmeting van het studiebureau KPMG over de Brusselse magistratuur roepen oude demonen op. Ze zullen de meerderheid en de groenen nopen tot nieuwe onderhandelingen.

Gva.be

Aan Vlaamse kant is onmiddellijk na het afsluiten van het akkoord over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement B-HV een storm van protest losgebarsten tegen de verdeling van de Frans- en Nederlandstalige magistraten. Volgens de Orde van Vlaamse Balies zouden de Vlaamse rechtszoekenden de dupe worden van de splitsing, omdat ze veel langer moeten wachten tot hun zaak wordt behandeld, precies omdat er te weinig Vlaamse rechters zullen zijn. De Orde eiste van bij het begin een verdeling puur en alleen op basis van een objectieve werklastmeting.

Ook de Nederlandstalige magistraten trokken prompt aan de alarmbel en voorspelden chaotische toestanden en gigantische achterstand in de Nederlandstalige zaken. Een groep magistraten zocht verhaal bij het Grondwettelijk Hof voor schending van het gelijkheidsbeginsel. De uitspraak van het Hof wordt nog dit jaar verwacht. Die bezwaren werden van tafel geveegd.

Het bleef bij de verdeling: 20 procent van de Brusselse magistraten moet Nederlandstalig en 80 procent moet Franstalig zijn. Die verdeling benadert in de verste verte niet de resultaten in de studie van KPMG. Het is afwachten in hoeverre de Franstalige partijen bereid zullen zijn om bijsturingen te aanvaarden. Die waren beloofd indien de noodzaak uit de werklastmeting zou worden aangetoond. Maar bijsturingen kunnen voor de Franstaligen alleen maar verlies betekenen. Een tegemoetkoming van hun kant is hoogst onzeker, tenzij die wordt afgekocht.

In september komt het dossier op de tafel van de acht partijen die de staatshervorming dragen. Het zou niet verbazen als daar weer naar een oplossing wordt gezocht in de beste Belgische traditie: de Franstaligen behouden hun aantal en het aantal Vlaamse magistraten wordt aangepast naar boven. Een lelijke en dure deal. De meerderheid kan het zich niet veroorloven de verkiezingscampagne in te gaan met een communautair conflict waarbij enkel de oppositie garen spint. Het komt er dus op aan om dat in de kiem te smoren.

Dirk Castrel