Minder maar nog te veel doden op de weg

In vergelijking met 2011 zijn er vorig jaar op de Belgische wegen beduidend minder ongevallen gebeurd. Het aantal dodelijke slachtoffers is navenant gedaald.

Gva.be

p> De Directie Statistiek van de Federale Overheidsdienst Economie bevestigt de cijfers van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) die al deels in mei waren gepubliceerd.

De daling is goed nieuws en toont aan dat het de juiste richting uitgaat. Toch gaat het nog altijd over ruim 44.000 ongevallen met doden en gewonden, opgetekend door politie en parket. Het aantal doden mag dan beduidend zijn afgenomen, van 861 in 2011 naar 767 vorig jaar, het blijft een indrukwekkend aantal. In totaal zijn er 58.474 slachtoffers gevallen bij ongevallen op de weg. Ter vergelijking, dat is ruim twee keer zo veel als de bevolking van een stad als Herentals.

Het land zit sinds 2004 in een duidelijk dalende trend die zich weliswaar niet elk jaar even spectaculair manifesteert. De doelstelling om tussen 2010 en 2020 het aantal dodelijke verkeersslachtoffers te halveren, is geen utopie. Gedragsmetingen van het BIVV tonen aan dat de gemiddelde weggebruiker geleidelijk aan zijn gewoonte aan het veranderen is. Ook de inspanningen van de autoconstructeurs om de voertuigen almaar veiliger te maken spelen een rol.

De hoopgevende resultaten van vorig jaar verhelen evenwel niet dat België op Europees vlak nog steeds slecht scoort inzake het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners. Nog altijd vinden te veel weggebruikers dat het verkeersreglement er niet voor hen is maar voor de anderen. Vorige week raakte bekend dat één op de zes bestuurders of passagiers vooraan de gordel niet gebruikt. Systematische controles op snelheid bewijzen dat nog veel te veel chauffeurs veel te lichtzinnig omspringen met de risico’s. Voor sommige hardleerse verkeersdeelnemers die geen boodschap hebben aan preventie, zal alleen bestraf- fing aanzetten tot correct rijgedrag. Dat kan helaas maar alleen als de pakkans toeneemt, zoals in Nederland is aangetoond. Wie niet horen wil, moet voelen.

Maar ook de aanwezigheid van een poltievoertuig op de weg veroorzaakt gunstige effecten. Is het u al opgevallen hoe gedisciplineerd er dan wordt gereden?

Door Dirk Castrel