De Blokkendoos: een nieuwe delicate fase treedt in

Print
Officieel is het dossier nog niet afgesloten, maar in het onderzoek naar kindermisbruik op het schooltje De Blokkendoos op het Kiel zijn geen bezwarende feiten tegen het schoolpersoneel gevonden. Met dat nieuws treedt een nieuwe fase in deze zeer onverkwikkelijke affaire in.
Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de politie, het parket en de stedelijke diensten dit onderzoek niet grondig en onbevooroordeeld zouden hebben gevoerd. Als het om kwetsbare kinderen gaat, hanteert onze samenleving de hoogst denkbare morele normen. Dat hebben we echt wel van de zaak-Dutroux geleerd.

De vraag is nu of iedereen dat ook zal willen aanvaarden. Uit de kroniek van De Blokkendoos blijkt dat er van in het begin sprake was van ophitsing door bepaalde figuren. Sommigen kwamen zelfs van de andere kant van het land om hun verontwaardiging te uiten. Ging het om labiele geesten, of hadden ze er belang bij om een oproer te veroorzaken? We hebben onvoldoende informatie om ons daarover uit te spreken. In elk geval heeft de overheid nu enkele topprioriteiten. Allereerst: alles moet in het werk worden gesteld om het nieuwe schooljaar op 2 september in De Blokkendoos in alle rust te kunnen laten beginnen.

Vooraf moet er goed en open worden gepraat met de ouders. Maar ook met de betrokken personeelsleden van de school. De 23-jarige juf zou inmiddels al hebben besloten dat ze niet meer terugkomt, de directrice houdt haar beslissing nog in beraad. Zou ze niet beter voor een andere betrekking in het stedelijk onderwijs kiezen? Een andere taak voor de samenleving is om te bepalen wie voor deze trieste affaire verantwoordelijk is en welke gevolgen daaraan moeten worden gegeven.

Eén voorbeeld: volgens burgemeester De Wever zouden kort na de vermeende feiten sms’en zijn rondgestuurd met de tekst: “Kom nu, je kind wordt verkracht”. Dat is pure ophitsing, die niet goed te praten valt.

Niet alleen is in deze zaak zware schade toegebracht aan de reputatie van een jonge leerkracht en haar directrice, er is ook een massahysterie veroorzaakt die een aantal gezinnen zwaar heeft geschokt en die het Kiel - en bij uitbreiding de hele stad - op z’n kop heeft gezet. Dat kunnen we niet zonder meer aanvaarden.

Lex Moolenaar

MEEST RECENT