Vakbond zet Hendrik Bogaert onder druk

De socialistische ambtenarenvakbond komt met een opmerkelijk dreigement: ze willen extra belastingcontroles laten uitvoeren in West-Vlaanderen, enkel en alleen om staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert onder druk te zetten. In West-Vlaanderen wonen de meeste kiezers van Bogaert, en op deze manier wil de vakbond verkrijgen dat de staatssecretaris zijn hervormingsplannen verandert.

Nu in het nieuws