Demir wil op 11 juli “de boel” samenbrengen

Terwijl de monarchie zich klaarmaakt voor een mijlpaal in haar geschiedenis, bereidt Antwerpen zich voor op de viering van de Vlaamse feestdag op 11 juli. Na de aankondiging van de N-VA dat dit feest onder haar bewind zou worden opgewaardeerd, begon een deel van de oppositie meteen karikaturen te maken waarin Vlaamse strijdliederen en zwaaiende vendels prominent aanwezig waren. De Guldensporenslag op de Antwerpse pleinen, zeg maar.

Gva.be

Maar dat schijnt helemaal niet de bedoeling te zijn. Het budget voor de 11 juliviering in het district Antwerpen is weliswaar verdubbeld en de feestelijkheden zullen dit jaar twee dagen duren, maar het wordt geen manifestatie van de N-VA. In Borgerhout hebben het linkse districtsbestuur en de N-VA wijselijk een fusieakkoord gesloten om hun plannen in elkaar te schuiven. En ook voor het feest in de binnenstad is er nu meer duidelijkheid.

Zuhal Demir, de voorzitter van het district Antwerpen, zegt dat ze de Vlaamse feestdag wil opentrekken. Haar bedoeling is om het sociaal weefsel te versterken door de gemeenschappen samen te brengen. Dat kan wat wollig klinken, maar het is wel essentieel voor de aanpak van veel Antwerpse problemen. Verbinden in plaats van verdelen. Dat is wat de 33- jarige districtsvoorzitter bedoelt.

Het siert Demir ook dat ze niet resoluut wil breken met het verleden. In de vorige legislatuur zijn - vooral in het teken van Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad 2011 - door sp.a-schepen van Jeugd Leen Verbist de deuren geopend voor een aantal ‘urban’-initiatieven. Ook Zuhal Demir wil de Antwerpse jongeren betrekken bij haar beleid. Vandaar dat ze wil samenwerken met onder meer Let’s go urban, het succesvolle dansproject waarmee Sihame El Kaouakibi Antwerpse jongeren met verschillende achtergronden op de goede weg wil helpen door hun kwaliteiten te stimuleren.

Zuhal Demir vertelt een optimistisch verhaal, dat minder conservatief klinkt dan het courante N-VA-discours. Ze wil traditie combineren met urban-initiatieven. De voormalige burgemeester van Amsterdam Job Cohen werd beroemd met de uitspraak dat het zijn belangrijkste taak was om “de boel bij elkaar te houden”. Demir verfijnt die quote door te zeggen dat haar intentie is om “de boel bij elkaar te brengen”. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Samen voor een betere stad.

Lex Moolenaar, Senior writer, gvabrieven@concentra.be, @LexMoolenaar

MEER OVER Ons standpunt