Begrotingsakkoord: iedereen tevreden

De federale regering is eruit wat de begroting van dit jaar betreft. Er is 750 miljoen euro gevonden, dat is ruim 200 miljoen meer dan het monitoringcomité vroeg. Belangrijk: dat bedrag wordt niet meegefinancierd door een verhoging van de accijnzen op diesel.

vmma:hetnieuws

Ook voor de begroting van 2014 is er al een pak geld gevonden: 2,4 miljard euro van de vereiste 3,5 miljard om precies te zijn. Maandagochtend volgt een persconferentie om alles toe te lichten.Een van de belangrijkste punten waarover gediscussieerd werd tijdens deze begrotingscontrole was een mogelijke verhoging van de accijnzen op diesel. Die komt er niet. Open Vld zou op dit punt dwars gelegen hebben. Ook aan het kindergeld wordt niet gemorreld. Er was sprake om kindergeld maar tot 23 jaar te betalen, maar uiteindelijk verandert er niks.Wat komt er dan wel? Alcohol wordt duurder, de prijs van een bak bier gaat met zes cent omhoog, een fles wijn wordt twee cent duurder. Ook sigaretten zullen meer kosten: acht cent per pakje.Voorts werd er lang gebakkeleid over de zogenoemde fairness taks. Een minimumbelasting voor grote bedrijven die hier geen belastingen betalen. Die komt er nu toch en wordt zelfs uitgebreid naar intercommunales. Als die intercommunales op de privémarkt actief zijn en winst maken, dan moeten ze een bijdrage betalen.De schoolpremies zullen ook dalen, tegen 2014 met dertig procent. Dit jaar met vijftien procent, volgend jaar met nog eens vijftien. Dat geldt niet voor de lagere inkomens. Er is daarnaast sprake van een btw-bijdrage voor advocaten.De regering zoekt het geld ook nog in de eigen kas: alle overheidsdiensten zullen moeten besparen. In de eerste plaats wordt gedacht aan Defensie en Ontwikkelingshulp, maar het basisprincipe is dat iedereen het met minder zal moeten doen.In regeringskringen is te horen dat dit een goed akkoord is, vooral omdat er voor dit jaar al een buffer is van meer dan 200 miljoen euro. Grootste probleem was het evenwicht tussen de belastingen en besparingen. Open Vld had de grens voor de belastingen op een derde van alle maatregelen getrokken. Die grens wou ze koste wat kost behouden. Dat zou nu ook gelukt zijn.

Nu in het nieuws